Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

– Sterk psykiatrisk påvirkning

– Vi har påvirket sterkt og spilt inn mange gode løsninger, sier avdelingssjef Unni Halvorsrud ved Psykiatrisk fylkesdavdeling.

Etter tredje og siste møterunde på Hotell Klubben  oppsummerer Halvorsrud:

– Medvirkningen og involveringen har svart til forventningene, og programmeringen har vært strålende planlagt!

Spente på konseptet

– Vi var spente på dette konseptet, men første møterunde fungerte kjempebra. Runde 2 var også vellykket, men da så vi tydeligere at de fire gruppene i Psykiatribygget henger nøye sammen. Derfor foreslo vi, og fikk støtte for, at våre grupper i fellesskap snakker med programmeringsteamet i runde 3, forteller Halvorsrud. Hun understreker at psykiatrimiljøets ulike innspill hele veien er tatt på stort alvor.

– Men vi er jo usikre på hva som kommer ut av dette. Nå skal vi uttale oss om skissene som ligger der. Deretter skal prosjektledelsen regne og vurdere, og så blir det spennende å se om det vi har spilt inn blir resultatet. Ingen har sagt at det blir slik vi ønsker, poengterer Halvorsrud.

Psykiatri og somatikk sammen

Psykiatribygget står som kjent først på byggeplanen til Tønsbergprosjektet. I desember neste år er det byggestart, og ett år etter skal Psykiatribygget være fullført.

– Prosessen går veldig fort, men jeg mener vi som skal inn i bygget har brukt tida godt. Engasjementet er stort, sier avdelingssjefen.

Ved Sykehuset i Vestfold vil Psykiatribygget samle flere fagområder som i dag er spredt i sykehusområdet og på Granli. Bygget blir integrert i det øvrige sykehuset og det legges opp til broforbindelse med det nye Somatikkbygget. Dette er en sjeldenhet i norsk helsevesen og varsler om nye og åpnere tider i psykisk helsevern.

ECT opp i lyset

Under programmeringen av såkalte unike rom i siste medvirkningsrunde ble dette tydelig demonstrert med arealet for ECT-behandling. Det skal opp fra dagens kjellertilværelse.

– Nå skal dette tilbudet forhåpentligvis opp i lyse, lette og godt utstyrte lokaler i døgndelen av bygget. Veldig mange av pasientene våre har glede av ECT-tilbudet, og pasientvennlige lokaler vil fremme god behandling. Det er på tide å komme seg opp av kjelleren. Vi har ingenting å skjule, fastslår Halvorsrud.

Merk: Under programmeringen av unike rom er det også foreslått eget kjøkkenareal i Psykiatribygget.

 

 

 

2016-03-09T22:39:46+00:00