Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

– De beste ambassadører

Klinikksjef Jon Anders Takvam mener medvirkerne blir de beste TP-ambassadørene. – De må fortsette til utbyggingen er fullført, sier han.

Ifølge Takvam, som leder medisinsk klinikk, har medvirkningsprosessen hittil vært svært god. Han sier at klinikksjefene ved SiV bevisst har holdt seg utenfor den første delen av programmeringsarbeidet fordi brukerne selv skulle stå for innspill i denne fasen. Det har vært en fornuftig framgangsmåte, mener Takvam.

Positive tilbakemeldinger

– Så er det alltid et spørsmål om hvor reell medvirkningen er, og der har jeg fått mange positive tilbakemeldinger. Mine folk oppfatter prosessen som veldig nyttig og kjenner seg godt ivaretatt.

– Noe annet hadde ikke du som klinikksjef godtatt?

– Nei, vi har et felles mål om at vi skal få flotte sykehusbygg, og da er det vesentlig at brukerne blir hørt. Nå er det viktig at de mange dyktige medarbeiderne som har deltatt i planleggingen, fortsatt får være med. Prosessen er ikke over før utbyggingen er ferdig, og dette er viktige ressurpersoner som vil bli de beste ambassadørene for prosjektet.

Nødvendige utgifter

– Er det problematisk for deg som sjef å ta ut såpass mange fra klinisk virksomhet?

– Ja, selvsagt. Det er jo en kostnad forbundet med denne medvirkningen, men den er nødvendig. Hvis noe er «utgifter til inntekts ervervelse», er det virkelig dette.

– Nå framover kommer dere klinikksjefer sterkere på banen?

– Vi er jo allerede godt orientert om prosessen, blant annet i direktørens ledermøter. Men framover er det jo vi i ledelsen som skal ta beslutninger på grunnlag av innspill som har kommet. Da regner jeg selvsagt med at vi blir hørt, fastslår Takvam.

 

2018-04-19T08:37:43+00:00