Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Medvirkningen fortsetter

– Medvirkningen er så langt en suksess, og den fortsetter, lover TP-direktør Johan Arnt Vatnan.

– Vi har sett et imponerende engasjement hos et stort antall ressurspersoner ved Sykehuset i Vestfold.  Alle disse forstår at vi må ha en klar bestilling for å kunne gjennomføre prosjektet etter intensjon, mandat og styringsdokument. Dermed får vi et grunnlag å bygge videre på når entreprenør og rådigiver kommer inn ca. 10. juni, forklarer Vatnan.

Beslutninger må tas

Som særlig vellykket i programmeringsfasen trekker prosjektdirektøren fram inndelingen og strukturen, samt den intensive gjennomføringen over to-tre måneder.

– Det er en utfordring å få folk til å forstå hvor viktig det er å ta beslutninger. Diskusjonene kan ikke gå i det uendelige når man går fra driftsorganisasjon til prosjekt. Da kommer vi ikke videre, understreker Vatnan, og roser de medvirkende i Tønsbergprosjektet.

– De skjønner at toget går nå. Ja, noen er faktisk litt i overkant redde «beslutningsspøkelset» og tror nærmest at alt er endelig bestemt etter de tre programmeringssamlingene. Da må vi berolige. Somatikk har ikke byggestart før i 2018.

Har sykehuset råd?

Nå er det viktigste for videre framdrift å få et grunnlag for å starte prosjektering. Samtidig må prosjektet kostnadsberegnes, slik at sykehuset vet sikkert om det har råd til å bygge det som ønskes.

– Bommer vi på det, så bommer vi på hovedmålet for prosjektet. Og da taper alle, presiserer Vatnan.

– Og kostnadskalkulatoren starter ganske raskt?

– Ja, vi har fått lov til å legge en gjennomførings- og kontraktsstrategi som er litt annerledes enn det som er gjort tidligere. Entreprenøren kommer inn før vi begynner forprosjektarbeidet for fullt. Enkelt sagt kan vi dermed bruke entreprenøren, sammen med rådgiver, som kalkulator for å få fram kostnadene. Denne kalkulatoren vil gå løpende og gir oss mulighet til å se hva løsningene koster. Blir de for dyre, men ønskes gjennomført likevel, må vi redusere kostnader et annet sted i prosjektet.

IMG_1344
TRIO: Fra Tønsbergprosjektet har disse tre vært sentrale i oppleggt for medvirkning i programmeringsfasen. Fra venstre: Ole John Wegner Førland, Nina Hake og Børre M. Johansen.

– Hva skjer med medvirkningen videre, Johan Arnt Vatnan?

– Den kan deles  to: Den første, og kanskje mest positive, dreier seg om å videreforedle prosjektet. I dag er vi jo på et ganske grovt løsningsnivå. Men når det skal detaljeres, er vi avhengige av medvirkning fra dem som har skoene på – og har kunnskap til å vite hvor vasken skal stå, hvilken gulvbelegg som bør velges, hva slags medisinsk teknisk utstyr som må anskaffes, osv. osv.

– Den andre formen for medvirkning handler om endringer av løsninger som allerede er programmert og har gått videre til prosjektering. Dette må håndteres planmessig i et relativt strengt regime. Her skal endringene vurderes opp mot  kostnader, framdrift og kvalitetsmessige konsekvenser.

– Dette sitter med andre ord langt inne, men er fullt mulig?

– Ja, ingenting er støpt i stein før det er bygd. Men endringskostnadene går opp jo nærmere vi kommer  byggestart, og de er ikke ubetydelige. På et gitt tidspunkt må vi også sette en tydelig stopper for endringer. Hvis noe likevel skal forandres, må vi bygge om etter fullføring.

– Når er det endringsstopp?

– For Psykiatribygget snakker vi om første kvartal 2017. For Somatikkbygget er dette ennå ikke fastsatt.

– Hvordan blir den videre medvirkningen organisert?

– Det skal vi komme tilbake til. Det jeg kan si er at deltakere vil  bli fagpersoner, vernetjeneste, tillitsvalgte og andre ressursfolk – og at medvirkningen vil foregå på et annet nivå og med en annen frekvens enn det vi har sett til nå. Men vi  får jo snart et moderne prosjektkontor for samhandling, og da kan vi ikke sette strek  for medvirkning. Det ville være meningsløst, fastslår Vatnan.

Les også TP-direktørens kommentarer til:

Merk: 17. mars blir det oppsummeringsmøte for alle som har medvirket i programmeringsfasen. Møtet holdes i sykehusets store auditorium.

1. april er programmeringsfasen for det meste slutt. Deretter går resultatet som bestilling til de prosjekterende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-04-19T08:37:42+00:00