Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Første IPD-avtale i Norge

Skanska og Cura har signert den unike avtalen om gjennomføring av Tønsbergprosjektet.

IPD-avtalen (Integrateded Project Delviery) er basert på uvanlig tett samspill mellom totalentreprenør, rådgivergruppe og byggherre – en kontraktsmodell som aldri tidligere er praktisert i et norsk byggeprosjekt. Forhandlingene om innholdet i avtalen har derfor vært kompliserte, og full enighet ble først oppnådd like før signering.

TOM[fusion_builder_container hundred_percent=
Prosjektdirektør Tom Einertsen:

 – KREVENDE ØVELSE

– Hovedutfordringen har vært å finne en korrekt pris som alle parter er fornøyd med, ikke minst byggherren. At dette har vært en krevende øvelse, er det ingen grunn til å legge skjul på. Men selv om det har vært nok av hindringer og tilbakeslag underveis, har vi i aldri mistet troen på modellen. Og tilliten mellom oss som utgjør trepartssamarbeidet er fortsatt sterk, poengterer Einertsen. Han legger til:

– IPD-avtalen og intensivene som ligger til grunn for den, er en fin og gjensidig mekanisme. Den er uttrykk for at alle parter ønsker hverandre vel og yter optimalt for å oppnå prosjektetes målsettinger. Kontraktsforhandlingene har også lært oss mye, så alt i alt ser jeg på dette som en god test på det videre samarbeidet under detaljprosjektering og gjennomføring.

Milepæl og bragd

Prosjektdirektør Einertsen er også svært takknemlig for styrevedtakene i SiV og HSØ, som har ført fram til at Tønsbergprosjektet kan gjennomføres som planlagt. Den endelige godkjenningen kom som kjent 2. februar da det regionale foretaksstyret enstemmig vedtok:

«Styret i Helse Sør-Øst RHF tar forprosjektrapporten og vedtakene i styret i Sykehuset i Vestfold HF til etterretning og godkjenner at Tønsbergprosjektet videreføres til detaljprosjektering og utbygging. Det legges til grunn at den foreslåtte kontraktsmodellen (IPD) gir nødvendig sikkerhet for at prosjektet kan realiseres innenfor de rammer og målsettinger som er gitt, herunder en prosjektkostnad på 2 535 millioner kroner (2014-kroner).»

– Dette er en milepæl og bragd som alle i prosjektet kan være stolte av. Til tider har det nok sneket seg inn noen tanker om at vi kanskje ikke ville få godkjent prosjektet til ønsket tid. Men det har vi greid takket være et fantanstisk prosjektteam som har stått på dag og natt, sier Einertsen.

TP skal utvikles

– Du overtok som prosjektdirektør i fjor høst. Ble jobben mer komplisert enn du så for deg?  

– Den ble nok det. Men samtidig er jo dette utrolig spennende, og hver gang vi er blitt slått ned, har vi reist oss igjen. Nå gjelder det å utvikle selve organisasjonen, slik at den er best mulig rustet til gjennomføringsfasen. Det er et arbeid jeg knapt har fått tid til å tenke på under innspurten av forprosjektet og vedtaksprosessen.[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

2018-04-19T08:37:08+00:00