Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

– Vil selvsagt merke det

– Vi er så heldige at vi får nye og flotte bygg i 2019 og 2021. Frem til da vil vi selvsagt merke at det pågår riving og bygging av store bygg tett innpå behandling av pasienter, sier Stein Kinserdal.

 

Kinserdal er både styreleder i Tønsbergprosjektet og sykehusets adm. direktør. Han legger til, ifølge SiVs nettsted:

– Jeg håper og tror SiVs pasienter og ansatte forstår at det er til det beste for hele Vestfolds befolkning.

Fra april: grunnarbeid for somatikkbygget

I begynnelsen av april starter grunnarbeidet for nytt somatikkbygg ved Sykehuset i Vestfold. Sprengning, spunting og peling i grunnen (i juni og juli), samt transport av masser, vil føre til støy for pasienter, pårørende, naboer og ansatte.

– Prosjektet jobber med støybegrensende tiltak, men det er klart at grunnarbeidene vil føre til mye støy og høy aktivitet med uttransportering av masse, sier prosjektdirektør Tom Einertsen.

– Vi vil gjøre vårt ytterste for ikke å forstyrre driften ved sykehuset, ved å bruke utstyr som er mest mulig effektivt og som støyer minst mulig i kombinasjon med støyskjerming. Sykehuset vil bli varslet før alle sprengningsarbeider, og de blir kun utført til avtalt tid, sier Einertsen til SiV.no.

 

2018-04-23T07:23:49+00:00