Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Vil samle vaktrom

SiV-verneombud vil samle «kritiske» vaktrom. Klinikkledelsen vurderer om dette skal fremmes som endringssak.

Ifølge

verneombudene mangler det en vaktromplan for kritisk personell i det som kalles sectio-beredskapen.

De tre ombudene hevder  at «det er ønskelig å finne mulighet for dette i 4. etasje i forbindelse med Tønsbergprosjektet. Det vil si at vi mener det må det settes av 3 vaktrom i ny eller eksisterende bygningsmasse.»

I begrunnelsen for innspillet heter det:

«Siden før konseptfasen er det fastslått at fødeavdelingen må ligge i samme etasje som operasjonsavdelingen. Dette for å ha kort vei til operasjonsstua ved et eventuelt krisesnitt. Disse forutsetningene er nok de fleste enige i; sykehuset har som mål at barnet skal ut snarest etter ankomst på operasjonsavdelingen.

For å klare dette også på vakttid er man avhengig av at personellet som skal utføre oppgavene, er i umiddelbar nærhet. I dag har vakthavende gynekolog, barnelege og anestesilege vaktrom på tre forskjellige steder spredt over hele sykehuset.

I forbindelse med innflytting i nytt bygg får vi nyfødtintensiv, fødeavdeling, postoperativ, intensiv og operasjonsstuen i umiddelbar nærhet til hverandre. Dette vil gi et grunnlag for et godt samarbeid og god logistikk ved behov for rask overflytting av pasienter mellom enhetene.

Konklusjon: Som ansattes representanter ber vi både sykehuset og Tønsbergprosjektet ivareta vaktromsfasiliteter i umiddelbar nærhet for de tre omtalte vaktlinjene. Det er viktig for beredskapen i dette høyaktivitetsområdet.»

 – Først intern behandling

TPs samhandlingsleder, Ole John Wegner Førland, kommenterer innspillet på denne måten:

– Det er fint at reelle og viktige problemstillinger belyses via TP-appen. Slike saker må imidlertid først vurderes og behandles internt i SiV. Dette gjøres tjenestevei til klinikkledelse, som vurderer om saken løses i eksisterende bygningsmasse, eller om det er ønskelig å fremme den som endringssak i Tønsbergprosjektet.

 

 

2018-04-19T08:37:18+00:00