Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

– Vi er med!

– Innspill fra oss kan gjøre gode planer enda bedre.
Medarbeidere i Psykiatrisk fylkesavdeling er optimister før medvirkningsprosessen på nyåret – og svarte slik da vi ville vite:

1. Hva synes du om byggeplanene?
2. Hvor aktiv «medvirker» blir du?

 • Anne Rita Kjeang, sosionom, poliklinikk, Granli

  1. – Jeg ser store fordeler med å flytte inn i psykiatriens nye fellesbygg i sykehusområdet. Nærhet til somatikken er bra for våre pasienter som ofte har flere diagnoser. I byen blir det også lettere å oppsøke NAV-kontor og andre servicetjenester. For mange pårørende er det også enklere å følge opp når vi blir sentralt plassert. Til Granli er bussforbindelsen så dårlig at vi er helt avhengig av biltransport. 2. – Jeg kommer til å engasjere meg aktivt. Det er viktig å være med og påvirke.

 • Inger Grønvold, sykepleier, poliklinikk, Granli

  1. – Jeg er positiv til byggeplanene som sådan, men mer skeptisk til å flytte Granli-aktivitet til stress og mas i byen. På Granli har vi et rolig og turvennlig miljø som mange pasienter har nytte av. Jeg synes dette poenget blir litt undervurdert i diskusjonen, men har forståelse for flytte- og samleargumentene. 2. – Det betyr mye at klinikkledelsen er så entusiastisk. Det smitter over på meg også, så jeg kommer nok til å bidra så godt jeg kan.

 • Anne-Mai Hasli, sykepleier, alderspsykiatri

  1. – Planene tegner godt, ikke minst for enheten vår som nå holder til i tre ulike hus. Vi har lenge hatt ønske om samlokalisering på samme flate og kommer også til å vokse faglig når vi får tettere samarbeid med somatiske miljøer, som geriatri og nevrologi. 2. – Nå har vi mulighet til å påvirke, og jeg skal inn i den polikliniske medvirkningsgruppa. Det er nok ikke alle som har tatt inn over seg at byggestart nærmer seg raskt. Derfor oppfordrer jeg til innspill, og underveis må vi ha god dialog.

 • Mats Fredriksen, overlege, poliklinikk

  1. – Dette ser veldig lovende ut. Planene ivaretar både rom- og funksjonsbehov. Jeg liker særlig at det nå legges opp til færre spesialrom for behandling, og at behandlernes kontorer utvides noe for å brukes til dette. Nybygg er viktig for å samle fagmiljøet, og ikke minst viktig for pasientene. Å integrere psykiatri og somatikk er også vesentlig. 2. – Jeg er ikke lei av den lange byggeprosessen og blir aktiv deltaker når vi får mulighet til å påvirke innholdet i bygget.

 • Rita Bringaker, hjelpepleier, akuttseksjonen

  1. – Jeg er veldig positiv til planene, både selve bygget og utearealet. Særlig 2. etasje er løst fint med takterrassen. Den bygningen vi holder til i nå er trang og umoderne, så jeg ser fram til å flytte. Hele miljøet blir bedre i nytt bygg, og det er viktig å samle psykiatri og somatikk. 2. – Hvis jeg blir spurt, kommer jeg absolutt til å engasjere meg i utformingen av bygget. Da vil jeg gå inn for åpne, «luftige» løsninger med brede dører, slik vi har sett det er bygd i dansk psykiatri.

 • Kristin Olsen, merkantil seksjon

  1. – Knallbra, mener jeg. Enkelt og greit. Nå skal vi omsider ut av det gamle og inn i helt nytt bygg. Her kan vi på merkantil side samles, og i et større miljø får vi mer å spille på. 2. – Jeg håper å få være aktiv i medvirkningen. Etter 27 år i denne sektoren vet jeg mye om hvordan vi har hatt det, hva vi kan, og hva vi vil. Nå er muligheten her!

 • Terje Wegge, seksjonsleder, akutt

  1. – Planene ser gode ut, men jeg er overrasket over at de er presentert som såpass endelige. Derfor er jeg opptatt av at de blir kvalitetssikret, også av oss helsepersonell. Det viktigste for meg er at pasientene får behandling og bedre helse i trygge og kostnadseffektive omgivelser. 2. – Jeg kommer til prioritere dette arbeidet, for det er nå eller aldri. Vi har nok tid på oss også, mener jeg. Men da kan vi ikke slappe av og ta ut ferie på nyåret.

2018-04-19T08:37:51+00:00