Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

– Vi endrer bransjen!


Helt siden jeg drev som elektriker tidlig på 90-tallet, har jeg lurt på hvorfor det ikke jobbes mer effektivt og planmessig i byggebransjen.

Jeg lærte at produksjon var mer eller mindre tilfeldig, basert på tilgjengelige ressurser, områder, materiell og underlag. Planlegging var til en viss grad oversett. Alle visste jo rekkefølgen, og alle mente at alle burde vite av seg selv hvordan dette skulle gjøres.

Tsunamifølelse hver gang

Elektrikerfaget har svært mange grensesnitt med andre fag, både bygningsmessige og tekniske, så det hopet seg ofte opp med arbeid på slutten. Tsunamifølelsen fikk vi hver gang kjøpesenteret, skolen eller noe annet skulle åpnes. Hverdagen ble preget av stress, jag og brannslukking – sammen med helter som rettet opp egne feil.

Dette var svært belastende for både meg og andre. Heldigvis var jeg også litt innom industri, olje og gass, bransjer som har tatt planlegging og struktur på alvor. Problemet her var at «friheten» og medvirkningen var minimal. Vi var bare verktøy som utførte etter plan. Som bas og formann kunne jeg påvirke prosessen noe, men var fremdeles avhenging av at tegninger og andre fag var ferdige.

Tilbake til byggebransjen

Jeg bestemte meg for å ta videreutdanning fordi dette var den beste måten jeg kunne påvirke på. Etter ingeniørstudier i Bergen gikk ferden til NTNU. I denne perioden var jeg fast bestemt på ikke å gå tilbake til byggebransjen. Orket ikke å tenke på alt rotet, stresset og uproduktiveten. I andre bransjer var de tross alt kommet lenger på systematikk og struktur. Kanskje det var mer å lære der?

Dette endret seg da jeg temmelig tilfeldig ble rekruttert som prosjektleder i Siemens som hadde store oppdrag for det nye sykehuset i Trondheim, St. Olavs Hospital. Denne utfordringen virket så spennende at jeg ikke klarte å si nei. Tilbake til byggebransjen.

Fra rot til samhandling

Der begynte rotet allerede fra første dag. Kontrakter og strukturer, internt og eksternt, var bygd opp på en måte som gjorde det svært vanskelig å lykkes. Og ingen lyktes heller spesielt godt i den første fasen (2003-2006) av  St. Olav-utbyggingen. Hverken Siemens, andre entreprenører eller byggherren, Helsebygg Midt-Norge. Vi jobbet svært hardt, med relativt høyt konfliktnivå, uten å tjene penger. Erfaringen var likevel gull verdt. Nå visste jeg mye mer om hva som ikke fungerte inne på kontoret.

Til tross for tap i byggefase 1, bestemte Siemens seg for å delta i konkurransen om elektrooppdraget i fase 2 (2006-2010) ved St. Olavs Hospital. I tilbudsforespørselen hadde Helsebygg lagt opp til noe de kalte samhandling, og de ville ha oss inn tidlig i prosessen. Dette virket så interessant at jeg etter litt betenkningstid bestemte meg for å bli med.

En formidabel suksess

Dette er det lureste jeg har gjort, for nå fikk vi som elektroentreprenør virkelig muligheten til å påvirke. Om ikke fra dag 1, så i det minste før byggingen startet. Og prosjektet utviklet seg gjennom såvel samhandling som konseptet Trimmet byggeri (Trimmet bygging hos oss). Dette var en form for Lean Construction, adoptert fra Danmark. Resultat: Byggefase 2 ble en formidabel suksess! Siemens tjente penger og leverte et svært bra produkt, tidligere enn avtalt.

Endelig i posisjon

Etter St. Olavs Hospital har jeg jobbet i mange ulike prosjekter, mest med prosjektstyring, planlegging og Lean Construction. Likevel har jeg ikke fått til det samme som på Øya i Trondheim. Årsaken er nok at det skal mer til enn god planlegging for at prosjektet skal forbedres. Som entreprenør er vi også svært avhengig av at  kunden er profesjonell, og utarbeider kontrakter som legger til rette for samarbeid. Dette er ikke tilfellet i byggebransjen, og da blir det tungt å drive forbedringsarbeid.

Men nå er jeg – sammen med Tønsbergprosjektet – endelig i posisjon til å gjøre noe med dette. Her skal vi oppnå målene våre gjennom samhandling og gode kontrakter. Dette vil igjen gi bedre kvalitet på sluttproduktet, til en lavere kostnader og med kortere byggetid enn sammenlignbare prosjekter.

Dermed får får vi alle mer igjen for skattekronene, samtidig som vi løfter og endrer byggebransjen!

Ingvald Grindheim
Leder, prosjektstyring

Interesserte i tidligere TP-blogger?
Gå inn i appmenyen og trykk: Tidligere saker
Trykk på undermeny (hake): TP mener

2018-04-19T08:37:40+00:00