Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Verdens største smartvegg

Med en 10 meter lang smartvegg  skal TP-prosjekteringen bli enda bedre.

Smartveggen i Tønsbergprosjektets kontorbygg er montert i Big Room, det spesialtilpassede samhandlingsrommet for prosjektering i 

åpen BIM som brukes av alle fag i TP.

Veggen er av typen «Huddlewall» og kan vise fellesmodeller i såkalt Solibri-format. Da dekkes hele veggen og gjør det mulig med detaljerte gjennomganger av store, langstrakte områder, for eksempel sykehuskorridorer. Dette har tidligere vært problematisk på mindre flater.

Den nye løsningen er utviklet av Scalable Display / Anoto og ifølge de amerikansk-svenske leverandørene er TPs smartvegg (10 x 1,3 meter) den største i verden til nå.

Her kan også flere skrive direkte på sketchboard, som lagres og benyttes i videre prosjektering. Dessuten er det en fordel at mange skjermer vises samtidig, slik at flere grupper som kan arbeide parallelt og kommentere/tegne direkte på veggen.

– AVGJØRENDE Å TREKKE SAMMEN

– Det er avgjørende at vi klarer å etablere et prosjekt der alle parter trekker i samme retning og har de samme målsettingene. Byggherren må gjøre sitt ytterste for å legge til rette for dette, sier Inge Aarseth, TPs prosjektleder for både digital samhandling og tekniske grensesnitt.

Aarseth påpeker at det alltid vil være en avveining mellom å ta i bruk nye typer teknologi, prosesser og metodikk – og «kostnadene» for dette nye. Han mener endringsviljen til organisasjonen er et viktig element, og at det er påkrevet at alle tør møte nye utfordringer.

– Men dersom det blir for mange endringer, kan spørsmålet bli om den enkelte klarer å absorbere alt det nye på kort tid? Og vil vi som prosjekt tåle at ting kan gå saktere i en overgangsperiode, for så å speede kraftig opp senere når vi har tilegnet oss den nye kunnskapen? spør Aarseth, og svarer:  – Jeg håper det!

Vegg 1

– BLANT VERDENS MEST AMBISIØSE

Cura-gruppens leder for åpen BIM, Steen Sunesen, kommenterer de teknologiske nyvinningene i TP på denne måten:

– Tønsbergprosjektet er et av verdens mest ambisiøse prosjekter. Det skal gjennomføre en stor sykehusutvidelse med høye miljøkrav, sørge for god kvalitet, funksjonelt og bygningsmessig – og bygge 10 prosent rimeligere enn referanseprosjekter, med 50 prosent raskere byggetid for alle konstruksjoner over bakken.

– For å nå disse sterke ambisjonene har TP innredet et topp moderne prosjektkontor med alle digitale verktøy. Og i konkurransen om å finne prosjekterende og entreprenør, ble det stilt store krav til kompetanse innen digital samhandling og effektive tverrfaglige prosesser.

– Prosjektet sparer mye tid på at byggherre, prosjekterende og entreprenør sitter sammen, og utvikler en kultur der vi alle bidrar i et felles prosjekt. Vi spiller hverandre gode og jobber på digitale 3D-modeller hvor alle kan kan se hva andre fag bidrar med. Dette gir en helt annen forståelse for de reelle utfordringer i prosjektet, og mulighet for å fatte vedtak i riktig rekkefølge.

– Prosjektetes teknologi og metode er helt i verdensklasse. Det er en utfordring for alle å lære seg nye måter å jobbe på og samtidig levere under stort arbeidspress. Men vi er i ferd med å komme oss over oppstartskneiken, og alle ser ut til å være «på plan».

– Det er prosjekter som Tønsbergprosjektet som går foran for å løfte bygge- og anleggsnæringen over i en mer industrialisert og digital tidsalder, sier  Steen Sunesen, Cura/Link Arkitektur.

 VIL DELE ERFARINGER

Tønsbergprosjektet ønsker mest mulig åpenhet og vil gjerne dele erfaringer med andre. Legg derfor merke til disse to høstsamlingene:

  • Samling i regi av Lean Construction Norge 20. oktober, kl. 11.30–14.30, i Tønsberg (i TPs lokaler).

  • Temamøte i regi av Norsk Forening for Prosjektledelse 18. november kl. 9–12, i Oslo (i Teknas lokaler).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-04-19T08:37:19+00:00