Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Vekk med papir (nesten)

Tønsbergprosjektet satser sterkt på åpen BIM i den videre byggeprosessen. All prosjektering skal 3D-modelleres, ikke tegnes ut i 2D.

Så langt har prosjektet brukt BIM på overordnet nivå, blant annet med en såkalt rom-modell. Nå når forprosjektet virkelig starter, begynner imidlertid den mer detaljerte modelleringen.

Da er ambisjonen å gjøre TP til et prosjekt uten fysiske tegninger, både i prosjekterings- og gjennomføringsfasen. Dette innebærer en byggeplass stort sett uten underlag på papir, men med BIM på mobile enheter.

Visualiserer løsningene

– Vi kan likevel ikke slå fast at 2D-epoken er over. Fortsatt må vi veksle mellom 2D og 3D, avhengig av hva vi ønsker å se. Men det er verdt å merke seg at all videre prosjektering skjer i form av 3D-modellering, og at 2D-tegninger vil kunne høstes ut av 3D-modellen, sier Inge Aarseth i Tønsbergprosjektet.

– Hva er de aller viktigste fordelene med virtuell bygging, altså BIM, i et byggeprosjekt som vårt?

– For oss utbyggere er kanskje den viktigste fordelen at vi kan foreta såkalt kollisjonstesting. Det er forsinkende og dyrt når ulike fagene ofte kolliderer med hverandre på byggeplassen. Slikt kan vi luke ut med planlegging i BIM.

– For klinisk personell og pasienter er hovedfordelen at modellen visualiserer løsningene. Dermed kan de oppleve rommene og se hva som bygges. For driftspersonellet er raskere tilgang til informasjon i driftsfasen det viktigste, påpeker Aarseth.

VR-briller med kvalitet

– Betyr det at fysiske befaringer blir overflødige?

– Vi skal ha alt ferdigmodellert før bygging. Da blir det digital ferdigbefaring i de ulike områdene før vi setter spaden i jorda. Dermed kan vi rette opp feil og mangler langt raskere og billigere enn ved tradisjonell utbygging. Men BIM-befaringene vil ikke overta for fysiske befaringer. De må vi fortsatt ha, ikke minst for å sjekke at modell og bygg stemmer overens.

– Hvordan skal brukerne få best mulig innsyn i modellen?

– Vi har blant annet bestilt VR-briller av høy kvalitet. Ikke den pappvarianten som minner mest om et leketøy. Brillene er under produksjon og leveres i august.

– Det snakkes om BIM i 4D og 5D. Hvordan ligger Tønsbergprosjektet an her?

– Vi legger opp til full framdriftsplanlegging i modellen, det vil si tid som fjerde dimensjon. Denne metodikken tok vi for øvrig i bruk da vi bygde p-huset på SiV.

– 5D viser kostnadsutviklingen. Den dimensjonen ønsker vi også å benytte i Tønsbergprosjektet, sier Aarseth.

Unik BIM-server

I tillegg har TP, sammen med Helse Sør-Øst og Sykehusbygg, anskaffet og etablert en unik BIM-server for å gi bedre innsyn i prosjektet.

Denne serveren setter sammen de ulike fagmodellene til en integrert 3D-modell og vil vise samtlige objekter i alle involverte fag. TP bidrar til å videreutvikle denne løsningen, sammen med leverandøren Jotne.

BIM-serveren gjør det også mulig å se alle sykehusbygg i sammenheng. Dette vil gi store fordeler for driftsorganisasjonene i Tønsberg og ved andre sykehus som bygger nytt.

Når de overtar komplette modeller, får de nemlig tilgang til all relevant byggdokumentasjon gjennom BIM-serveren – en objektdatabase basert på åpent og standardisert format.

Toppen av isfjellet

– På dette området har vi bare sett toppen av isfjellet. Det er innen drift og forvaltning av byggene den virkelige BIM-gevinsten ligger i tiden fremover, fastslår Aarseth.

En særlig spennende løsning er ifølge Aarseth den pågående utviklingen av et nytt system- og produktregister tilknyttet BIM-serveren.

Dette registeret kobles mot radiomerking (RFID) av alle bygningskomponenter som er viktige for driften av bygget.

Dermed kan det aktuelle sykehuset skaffe seg en komplett digital kunnskapsbank og faktaoversikt over samtlige komponenter innen FDVU – forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av de nye byggene.

 

2018-04-19T08:37:31+00:00