Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Vant pris for åpen teknologi

Tønsbergprosjektet har vunnet en høythengende pris fra buildingSMART International.

Prisen ble tildelt i London, og TP ble kåret til beste prosjekt i kategorien «Design Using Open Technology». Prosjektet fikk særlig anerkjennelse for bruken av buildingSMART verktøy i designfasen.

I begrunnelsen skriver den internasjonale juryen:

“This project extensively took advantage of bSI* tools and standards and applied them to a significant number of BIM use cases. This is an exemplary example of how bSI can help move the facilities industry forward.”

*buildingSMART International  (se fakta etter saken)

bSI Award 2017 - Design Using Open Technology_Tønsbergprosjektet

Stolte prisvinnere

TOM EINERTSEN:
– Vi er stolte av å få denne prisen til vårt prosjekt. Det er en stor ære for oss å bli anerkjent for vårt arbeid knyttet til å ta i bruk åpen teknologi i byggebransjen. Sammen med andre offentlige byggherrer arbeider vi for å bidra til mer effektivisering i byggebransjen, sier prosjektdirektør Tom Einertsen, som mottok prisen i London 30. oktober, sammen med andre representanter for  byggherren, samt Cura og Skanska.

INGE AARSETH:
– Vi har sett på erfaringer fra andre prosjekter hvor samhandlingen ikke har vært optimal. I Tønsbergprosjektet har vi lagt til rette for en mer effektiv samhandling mellom partene, ved å etablere en felles dataplattform for alle partene hvor både eksisterende designprogramvare og utvikling av ny programvare har vært en del av det vi har arbeidet med. Alt har vært basert på bruk av åpne standarder og teknologi, sier Inge Aarseth, prosjektleder digital samhandling. Han tilføyer at prosjektet arbeider videre med å etablere neste generasjons løsning knyttet til digitale informasjonsplattformer og informasjonslogistikk.

STEEN SUNESEN:
– Det er et privilegium å få lov å jobbe i Tønsbergprosjektet. I tillegg til å skulle produsere et fullt moderne og funksjonelt sykehus er det en læringsarena for alle oss som jobber her. IPD-kontrakten tillater full åpenhet mellom prosjekterende, utførende og byggherren. Det gjør det mye enklere å finne løsninger på et kravsett som verden ikke har sett maken til før. Det utfordrer teknologien og det utfordrer menneskene. Tønsbergprosjektet vil være en milepel som fremtiden vil se tilbake på som der hvor de moderne prinsippene for prosjektering og bygging med integrasjon av kontrakt, prosess og teknologi ble innført i norske prosjekter, sier Steen Sunesen, leder av den tverrfaglige digitale samhandlingsgruppen.

STEIN KINSERDAL:
– Sykehuset i Vestfold har siden 2010 arbeidet med å ta i bruk denne nye teknologien, og vi ser at våre bestrebelser gir resultater for prosjektgjennomføringen. Vi er stolte over å vinne prisen, og jeg vil berømme våre ansatte som har gjort dette mulig. Jeg er stolt over at Sykehuset i Vestfold er i fremste rekke i utviklingen av teknologi knyttet til sykehusutbygging, sier Stein Kinserdal, adm. dir. ved Sykehuset i Vestfold og styreleder i Tønsbergprosjektet.

Foto over:
PRISGLEDE: Fra venstre: prosjektdirektør Tom Einertsen (TP) – prosjektleder for digital samhandling, Inge Aarseth (TP) – leder av tverrfaglig gruppe for digital samhandling, Steen Sunesen (Cura) – BIM Manager Pål Trollsås (Skanska Norge) og Chief Executive Richard Petrie (buildingSMART International).

Les pressemelding her

Fakta om buildingSMART:

Internasjonalt digitalt initiativ for å oppnå bedre kvalitet til lavere pris i byggebransjen. Standardiserer teknologi, språk (semantikk) og prosess for å oppnå sømløs dataflyt mellom alle fag i hele verdikjeden i byggenæringen. Vesentlig for åpen BIM.

 

2018-04-19T08:37:03+00:00