Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Vaktbikkja på SiV

– Kall meg gjerne vaktbikkje, sier hovedverneombud Mildrid H. Søndbø. Gode arbeidsforhold for ansatte gir et godt sykehus for pasientene, mener hun.

Etter noe diskusjon ble det bestemt at verneombud skulle inn i alle medvirkningsgruppene (7 for somatikk og 4 for psykiatri). Ifølge Søndbø var dette en klok beslutning fordi sykehusorganisasjonen er så kompleks med 5400 ansatte. Da må vernetjenesten være best mulig representert under planleggingen av nytt sykehus.

– Flott samarbeid med TP

– Vi verneombud utøver en lovpålagt funksjon og skal påse at de ansatte har gode, helsefremmende arbeidsforhold. Da må vi tidlig inn og si tydelig fra om hva som gir godt arbeidsmiljø, og hva som ikke gjør det. Heldigvis har vi et flott samarbeid med prosjektorganisasjonen. De som sitter der er alltid imøtekommende og åpne for våre innspill. Medvirkningen og møteopplegget i programmeringsfasen har også vært svært godt planlagt, sier Søndbø.

Som hovedverneombud er hun likevel usikker på hva som blir bestemt til slutt, og uttrykker en viss bekymring for at Tønsbergprosjektets sparekrav i noen sammenhenger kan gi løsninger som ikke fremmer ønskede arbeidsforhold. Et dilemma, kaller hun dette.

Men sykehuset er til for pasientene?

– Ja, det er ingen tvil om det. Men skal pasientene ha det bra, må sykehuslogistikken være god. For eksempel må traumeteamet komme til, og ambulansene kan ikke risikere å stå fast i bilkø. Vi må også sørge for ordentlig ventilasjon, gode gulv å gå på og avstander som ikke er for lange, for å nevne noe.

– Handler om sykehusets beste

Ifølge Søndbø henger gjennomtenkt logistikk og gode arbeidsforhold nøye sammen med pasienttilfredshet. Derfor mener hun det er så viktig å høre på de sykehusansatte. De skal oppholde seg på SiV året rundt, mens pasientene i gjennomsnitt ligger 3-4 døgn. Selv oppfatter Søndbø seg som vaktbikkje for helsebringende arbeidsforhold, og uttrykker stor respekt for fagmiljøene på sykehuset.

– Noen sier at fagfolkene bare er opptatt av seg og sitt, men jeg er av stikk motsatt mening. Deres store engasjement handler om sykehusets og pasientenes beste. Samarbeidet mellom fagmiljøene er dessuten kjempegodt, og endringsviljen stor. Her på SiV vil vi framover! konkluderer Søndbø.

2016-04-04T08:41:05+00:00