Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Utstyr for 110 mill.

 Med Tønsbergprosjektet følger også store mengder nytt brukerutstyr. Og sengevaskanlegg kommer!

I alt skal det kjøpes inn utstyr for rundt 110 millioner kroner. Det er lagt opp til at 50 prosent av brukerutstyret skal overflyttes og/eller anskaffes av SiV for å nå dette måltallet.

Halve jobben

– Utstyret er halve jobben. Uten riktig utstyr får ikke personalet gjort det som kreves av fremtidens pasientbehandling, sier TPs utstyrsrådgiver Berit Haugan. Hun kommer fra OEC Gruppen og har lang erfaring fra en rekke norske sykehusprosjekter.

I nært samarbeid med SiV-brukerne og programmeringsteamet har Haugan utarbeidet utstyrsprogram med utstyrskalkyle for begge nybygg. Mer nøyaktig kalkyle foreligger når det er bestemt hvilket utstyr som kan flyttes med i nybyggene, og det er kjent hva som må kjøpes inn nytt.

Haugan-Berit1-195x195
Berit Haugan – utstyrsrådgiver

Anskaffelser etter jul

Identifisering og registrering av utstyr som kan overflyttes, vil foregå i høst. Dette omfattende arbeidet inngår i TPs forprosjektrapport som skal være ferdig 1. desember. Arbeidet med å anskaffe utstyr starter over jul.

 – Hva avgjør om sykehusutstyr gjenbrukes eller ikke?

– Det varierer sterkt mellom utstyrstypene og kommer an på bruken og teknologiutviklingen. En del av sykehusutstyret tåler opplagt å være eldre enn annet utstyr, men det er vanskelig å sette noen generell grense for når utstyr må skiftes ut. I tett samarbeid med Medisinsk teknologisk avdeling på sykehuset beslutter vi hvilket utstyr som skal flyttes over.

Nyfødt og akutt krever mye

– Hvilke enheter i Tønsbergprosjektet er særlig utstyrskrevende?

– Nyfødtintensiv og akuttsenteret krever spesielt mye utstyr som fordrer detaljert planlegging. Hvordan brukerne ønsker å jobbe i fremtiden påvirker valg av utstyr og installasjon. Utstyr må også kunne «snakke sammen». Det betyr at utstyret som programmeres, er avhengig av å kommunisere med sykehusets øvrige IKT-systemer.

 – Får de sykehusansatte det utstyret de ønsker seg?

– Ja, det gjør de nesten fullt ut. I de tilfellene brukerne ikke får det, har det sammenheng med generelle og førende retningslinjer for sykehuset.

Sengevaskanlegg kommer!

– Automatisk sengevaskanlegg ønskes av mange på SiV. Kommer det?

– Ja, vi planlegger for det som kalles gjennomgående tunell-sengevaskemaskin. Den skal inkludere vask av både seng og madrass.

– Kontorutstyr er også viktig for effektiv drift. Blir det nyanskaffelser eller gjenbruk på dette området?

– I følge Hovedprogram for utstyr er det planlagt overflytting av løs kontorutrustning, som stoler og skrivebordslamper. Løse platemøbler skal kjøpes nytt, det vil si skrivebord, bokhyller, skap osv.

– Når 50 prosent av utstyret skal gjenbrukes, betyr det vel at den andre halvparten kasseres? Hva skjer med gammelt og uskikket SiV-utstyr?

– Dette er sykehusets ansvar. Det er egne rutiner for utfasing av gammelt utstyr, sier Haugan.

MERK: Prosjektleder for det videre arbeidet med utstyrsprosjektet er Andreas Ystgaard, Sykehusbygg, med bistand fra Berit Haugan. Planlegging og innkjøp av IKT-utstyr er organisert som eget TP-prosjekt med Snorre Eide som leder.

Toppfoto: Sengevaskemaskin på Diakonhjemmets Sykehus, Oslo

 

 

2018-04-19T08:37:29+00:00