– Hold tempoet oppe!

– Dette er en helt nødvendig sykehusutbygging. Nå gjelder det å holde tempoet oppe, sier SiVs adm. direktør Stein Kinserdal.

– Vi har de siste årene brukt 50 millioner kroner på å «holde liv» i de gamle bygningene. Strategisk er derfor dette en viktig utvikling av Sykehuset i Vestfold. Vi får helt nye bygg som gir bedre arbeidsforhold for de ansatte, og et bedre tilbud til pasientene, påpeker Kinserdal.

Enerom og bedre arbeidsforhold

– Pasienter som blir innlagt vil i hovedsak få enerom, som det er lettere å tilpasse individuelt, og som enklere kan ivareta f.eks. taushetsplikten. Et moderne sykehusbygg gir også bedre arbeidsforhold og bedre logistikk. Byggene vil være så fleksible at funksjonene kan tilrettelegges og endres etter hvert som behov endres, for eksempel kan et sengerom bli et poliklinisk rom, et rom for dagbehandling eller et kontor.

– Denne utbyggingen har strukket seg over svært mange år? Er det utfordrende å holde motivasjonen til de ansatte oppe?

– Helsearbeidere blir motivert av mange andre ting enn bygg, og Sykehuset i Vestfold har gode og entusiastiske medarbeidere. Det har på mange måter blitt en vane at byggeprosjekter tar tid.

Lang historie og nye krav

Det er snart 35 år siden Vestfold fylkeskommune bestemte seg for å bygge ut sykehuset i sju trinn.

– Vi jobber nå med det sjuende trinnet. Forventingene til et sykehus i dag, både med hensyn til fleksibilitet og enerom, er noe helt annet enn for 35 år siden. Vi skal bygge et sykehus som skal stå i 50 år, og bygget må ha en fleksibilitet som kan fange opp det vi ikke kjenner til i dag, sier Kinserdal.

– Deler av sykehuset er i dag ganske moderne, og det sjuende trinnet vil løse det som gjenstår, sier han og trekker fram det nye Akuttsenteret som en svært viktig ny enhet for Sykehuset i Vestfold.

– Samtidig er det en ulempe å bygge over så mange trinn. Det er krevende å få til et helhetlig konsept, for verden har forandret seg siden det første byggetrinnet stod ferdig i 1992. Det har nå gått ti år siden det sjette byggetrinnet, og i løpet av den tiden har det blant annet skjedd en rivende teknologisk utvikling.

Frykter ikke kostnadssprekk

– Er du redd kostnadssprekk?

– Nei, jeg er ikke redd for det. Jeg opplever at vi har gjort et godt arbeid i idefasen og i skisseprosjektet.

– Men ambisjonene er høye: Ti prosent kostnadskutt og halvering av byggetid?

– Ja, det er ambisiøst. Vi er fortsatt tidig i forprosjektfasen og det er for tidlig å konkludere om dette er mål som kan innfris, sier Kinserdal, som opplever at prosjektet nå er på rett vei:

– Vi har hatt en god prosess og har kommet ganske langt. Vi henter erfaring fra andre sykehusprosjekter, for det er ikke slik at vi må finne opp hjulet på nytt hver eneste gang.

Kinserdal begynte i stillingen som administrerende direktør ved Sykehuset i Vestfold i 2007. Da lå det sjuende byggetrinn «gryteklart». En rekke forhold som økonomi, fusjonen mellom Helse Sør og Helse Øst og krav om felles utviklingsplan mellom Vestfold og Telemark, innebar at planleggingen ble stoppet.

I 2009 gikk styret inn for å planlegge en redusert utbygging – i hovedsak erstatningsbygg for gamle sengebygg. Etter fusjonen mellom SiV og PiV (Psykiatrien i Vestfold) i 2012, ble planlegging av store prosjekter samordnet.

2016-01-13T13:42:36+00:00