Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

U2-løsning i vente

Det nærmer seg en løsning for den krevende teknikken og logistikken i Somatikkbyggets andre underetasje. – Målet er å bli enige om en løsning innen 1. oktober, sier TPs Børre M. Johansen.

 U2 omfatter en rekke komplekse driftsanlegg, blant annet varemottak, lager, avfallshåndtering, automatisk «sengevaskeri» og tekniske rom. Alt dette har stor betydning for effektiv og sikker sykehusdrift – og planarbeidet i U2 tar noe lenger tid enn i de øvrige delene av «nye SiV».

Men med det nyetablerte prosjekteringsteamet, og viktige innspill fra fagmiljøet (se foto*), går det raskt framover for å finne optimale løsninger, forklarer Johansen, samhandlingsleder for teknikk.

– De innvendige logistikkarealene har vi kommet langt med, men det gjenstår en del arbeid for å tilfredsstille gjeldende krav til for eksempel rømningsveier og dagslys. Johansen presiserer imidlertid at den største utfordringen nå er å avklare trafikkforholdene utendørs.

– Hvordan sørger vi for at nødvendig transport kommer seg smidig fram i Håkon V gate, enten det er laste-/containerbiler eller ambulanser? Og Hvordan sikres denne offentlige gata best for fotgjengere, ikke minst skolebarn? spør samhandlingslederen.

Han minner også om at det er vesentlig for U2-planleggingen å se nybygg og dagens bygg i sammenheng. Det foregår derfor en omfattende kartlegging av alle eksisterende tekniske systemer, slik at ny teknikk kan integreres best mulig. Her er det mange krevende grensesnitt.

Hva skjer med dagens trafostasjon i U2?

– Trafosaken er ikke avgjort, og vi har to valg: Trafoen kan bli stående, men da må vi sørge for adkomst, slik at Energiverket får hentet ut transformatorer. Eventuelt kan vi bygge innvendig vei for trucktransport av tranformatorer. Det andre alternativet er å flytte trafoen til et annet sted. Uansett er dette en krevende sak, og vi snakker om en sentral trafo som blant annet leverer strøm til operasjonssalene. Men dette er løsbart, i likhet med alt det andre vi planlegger av teknikk, logistikk og serviceproduksjon, sier Børre M. Johansen.

* U2-WORKSHOP, uke 33 – med representanter fra SiV/Servicedivisjonen og fra Tønsbergprosjektet: arkitekt, byggeteknikk, landskapsarkitekt, veiplanlegger, logistikkrådgiver, teknisk rådgiver (VVS). Foto: Børre M. Johansen
2018-04-19T08:37:24+00:00