Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Trygt, tydelig og grønt

Fra sikre gater til grønn glede. TP har fått sin første landskapsplan.

Denne foreløpige planen omfatter en relativt liten tomt (rundt 40 mål), men det er ikke lite landskapsarkitektene har innpasset i utbyggingsområdet.

Her skal det opparbeides et velfungerende gateanlegg med varelevering og parkeringsareal. Det blir lagt til rette for funksjonelle, vakre grøntområder – og psykiatrien får sin terapihage og frodige takterrasse.

Sjeldent godt samarbeid

– Da vi kom inn i Tønsbergprosjektet i sommer, forelå det ingen landskapsplan. Vi startet derfor med blanke ark og en klar ambisjon om å gjøre området så tydelig, grønt og sikkert som mulig, sier landskapsarkitekt Henning Lindgren Jensen fra CURA / LINK arkitektur.

Ifølge Lindgren Jensen var første prioritet å finne gode løsninger for trafikken ved U2-arealet i Håkon V gate. Her måtte det ryddes opp i en ugunstig situasjon der vareleveranser, ambulanser, syklister og fotgjengere lett kunne komme i konflikt med hverandre. Målet var klart: trygghet!

– Det har vi fått til etter sjeldent gode brukerprosesser og løsningsorientert kommunikasjon med sykehuset, poengterer Lindgren Jensen. Han mener det viktigste trafikksikringstiltaket utenfor U2 er å unngå at varetransport benytter offentlig vei som manøvreringsområde.

Enkel orientering

– Er landskapsplanlegging i sykehusprosjekter ekstra utfordrende?

– Ja, her kreves særlig god framkommelighet. De som oppsøker sykehuset må kunne orientere seg enkelt, fordi de ofte er preget av stress og tidsnød.

– Hva med grønne omgivelser. Hvor viktige er de i planen?

– Svært viktig. Kontakt med grøntareal er helsefremmende. Derfor legger vi opp til uteområder med frodig og variert vegetasjon.

Terapihage hele året

Landskap

– Hvordan blir terapihagen i Psykiatribygget?

– Vi har jobbet mye med denne skjermede hagen på ca. 1 mål og funnet en rominndeling som jeg tror brukerne vil sette pris på. Her inngår aktiviteter som basket, bordtennis og sjakk. Grøntanlegget blir ellers utformet slik at det kan nytes hele året. Det samme gjelder beplantningen på takterrassen ved alderspsykiatri.

– Hva med utsmykking og annen detaljering i uteområdene?

– Det er det for tidlig å si noe om, i likhet plantevalg og dekker. Men det er jo fristende å kunne sette et slags Vestfold-stempel på anlegget. Kanskje bør vi benytte Larvikitt på en eller annen måte? Det er naturstein av beste sort med flott fargespill, sier Lindgren Jensen.

Merk: Etter dagens framdriftsplan blir psykiatrianlegget plantet våren 2018. Somatikkanlegget plantes to år etter.

????????????????????????????????????
Henning Lindgren Jensen

Foreløpig landskapsplan (pdf-versjon)

2018-04-19T08:37:12+00:00