Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Inviterer til nytt nabomøte

Tønsbergprosjektet inviterer til nabomøte tirsdag 13. juni, fra klokka 18 til 20. 

Møtet vil omhandle varsel om planoppstart for endring av reguleringsplan, samt generell informasjon om det pågående byggeprosjektet.

Dokumentene knyttet til reguleringsendringer sendes rekommandert til alle berørte naboer. Alle dokumentene er også tilgjengelig via Tønsberg kommunes nettsider («Arealplaner til uttalelse»).

Informasjonsmøtet vil bli avholdt i prosjektets lokaler i Adlers gate 35 (Tyttebærløkka) 13/6, kl. 18.00–20.00.

OBS! Det er ingen parkeringsplasser i tilknytning til lokalene.

Program:
18.00–18.10: Velkommen
18.10–18.35: Utvikling av prosjektet
18.35–19.00: Helikopterplass – reguleringsprosess
19.00–19.15: Andre reguleringsmessige forhold
19.15–19.30: Byggefase – konsekvenser, tiltak, etc.
19.30–20.00: Spørsmål

Det vil bli servert kaffe og kaker.

Invitasjon i PowerPoint-format her.

Bildet over: Fra nabomøtet 15. mars. TP-direktør Tom Einertsen orienterer – se mer her

2017-06-13T14:05:49+00:00