Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Rita Bringaker, hjelpepleier, akuttseksjonen

1. – Jeg er veldig positiv til planene, både selve bygget og utearealet. Særlig 2. etasje er løst fint med takterrassen. Den bygningen vi holder til i nå er trang og umoderne, så jeg ser fram til å flytte. Hele miljøet blir bedre i nytt bygg, og det er viktig å samle psykiatri og somatikk.
2. – Hvis jeg blir spurt, kommer jeg absolutt til å engasjere meg i utformingen av bygget. Da vil jeg gå inn for åpne, «luftige» løsninger med brede dører, slik vi har sett det er bygd i dansk psykiatri.

2015-12-09T12:12:34+00:00