Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Mats Fredriksen, overlege, poliklinikk

1. – Dette ser veldig lovende ut. Planene ivaretar både rom- og funksjonsbehov. Jeg liker særlig at det nå legges opp til færre spesialrom for behandling, og at behandlernes kontorer utvides noe for å brukes til dette. Nybygg er viktig for å samle fagmiljøet, og ikke minst viktig for pasientene. Å integrere psykiatri og somatikk er også vesentlig.
2. – Jeg er ikke lei av den lange byggeprosessen og blir aktiv deltaker når vi får mulighet til å påvirke innholdet i bygget.

2015-12-09T12:09:39+00:00