Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Sykehusgate med opplevelser

– Pasienter, pårørende og ansatte bør ha mulighet til å tenke på annet enn sykdom, sier arkitekt Hanne Hemsen. Hun ønsker innspill til en innendørs hovedgate fylt med opplevelser.

– Jeg har stor tro på en slik gate ved Sykehuset i Vestfold og håper på mange gode ideer til hva vi kan fylle den med, sier Hemsen.

Lydstasjoner og mobilt museum

Selv har hun og de øvrige arkitektene i Tønsbergprosjektet gjort seg følgende foreløpige tanker om sykehusets nye opplevelsesgate. Den kan inneholde:

  • Arena for bildende kunst – integrert i bygget og/eller faste og skiftende utstillinger.
  • Mobilt museum – utstillingsmoduler med nye temaer etter årstider og perioder.
  • Digitale informasjonsstasjoner – med levende medisinsk formidling.
  • Lydstasjoner – med litterære opplevelser (dikt og noveller) og musikk.
  • Skultpturer – gjerne tilpasset barn.

Helsefremmende og beroligende

– Her er mulighetene mange, og vi vet at slike opplevelser kan ha helsefremmende, beroligende påvirkning, og få folk til å tenke på annet enn sykdom, påpeker Hemsen.

Ingen norske sykehus har til nå bygd ut opplevelsesgater etter den mulige SiV-modellen, men Rikshospitalets grønne, kunstutsmykkede gater har vist seg vellykkede. St. Olavs Hospital har i enda større grad satset på kunstopplevelser integrert i sykehusbyggene og vakt betydelig oppmerksomhet med sine «Visuelle vitaminer».

– Vi kan lære mye av det som ble gjort der, sier  Hanne Hemsen, som selv var sentral i arkitektteamet for St. Olav-prosjektet.

 

 

 

 

2016-02-11T12:59:11+00:00