Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Suksessformelen

Hva må til for å lede et suksessprosjekt? Fire C-er og samklang, skriver Ingvald Grindheim i ukas TP-blogg.

For å finne suksessformelsen må vi først se nærmere på C-ene. De er hentet fra internasjonal organisasjonsforskning og står for:

  • Competence
  • Creativity
  • Change Management
  • Culture

KOMPETANSE

For å utvikle den mest effektive prosjektorganisasjonen må vi tiltrekke oss – og holde på – den beste kompetansen på alle plan. Dette betyr medarbeidere som evner å balansere fornuftig mellom prosjektkrav, teknologi og marked, samtidig som de fortløpende beviser at de ligger i forkant av utviklingen.

KREATIVITET

Skal TP være best i «prosjektklassen», er det nødvendig å skape rom for kreativitet og nytenkning i alle ledd av organisasjonen. Her er det imidlertid grenser for hva vi som ledere kan styre. Med en metafor fra jazzen kan vi si at TPs ledelse velger ut melodi, tempo, toneart og orkestermedlemmer. Men musikken og den gode improvisasjonen oppstår i stor grad utenfor sjefskontroll. Den kommer fra det fellesskapet musikerne selv skaper, og utgjør en helhet av samklang og enkeltprestasjoner. Når orkesteret (les: TP) spiller som det skal, svinger det!

ENDRINGSLEDELSE

Den tredje kravet til en vellykket prosjektorganisasjon er endringsledelse, altså evnen til å møte framtidige utfordringer på klokeste måte. Hvordan gjør vi det? Kan noen si helt konkret hva framtida vil bringe? Svaret er nei. Men det går godt an å peke på retningsgivende faktorer som med stor sannsynlighet vil forme morgendagen. Organisasjonsteoretikerne trekker gjerne fram fem såkalt dialektiske utviklingslover:

  • Verden utvikler seg som en spiralprosess.
  • Dagens trender vil alltid reverseres en gang i framtida.
  • Når kvantiteten når et visst nivå, endres alltid kvaliteten dramatisk.
  • Det som i dag utgjør motsetninger og konkurrerer, vil alltid nærme seg hverandre.
  • Motsigelser er hovedkraften i all utvikling.

Med dette utgangspunkt kan vi også mer eller mindre treffsikkert forutse en rekke forhold som angår prosjektet vårt. For det gjelder altså å være forberedt på – og ikke minst tillate – nødvendige endringer som påvirker TPs ambisjoner og mål.

KULTUR

Det siste punktet i suksessformularet er kulturen i prosjektet. Den må gjennomsyres av raus åpenhet, ærlig kommunikasjon, respekt for hverandre og fellesskapsholdninger, slik

IPD-kontrakten heldigvis formaliserer. Dessuten kan vi aldri glemme samfunnsperspektivet eller hvem vi bygger for. Og vi bør alltid lytte tålmodig til innspill fra oppdragsgiver. TP må aldri bli seg selv nok!

FORMELEN

Kan vi da finne den generelle formelen for suksess? Siden vi har engelsk som prosjektspråk, må dette gjøre internasjonalt.

De fire C-ene er en faktor i tid og skal gi oss suksess i Tønsbergprosjektet.

T (Competence + Creativity + Change Management + Culture) = Success

T(4C) = S

 4C = S/T

Dette viser at formelen for suksess blir: «Forsee equals success over time». Å kunne forutse framtida betyr altså suksess over tid.

Ingvald Grindheim
Prosjektstyringsleder

TIDLIGERE TP-BLOGGER
Gå inn i appmenyen og trykk: Tidligere saker
Trykk på undermeny (hake): TP mener
2018-04-19T08:37:15+00:00