Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

– Stor forståelse og tålmodighet fra SiV.

– Så langt har vi ikke mottatt spesielle klager fra sykehuset på grunnarbeidene for somatikkbygget, sier prosjekteringsleder Lars Pettersvold.

Han berømmer SiV-miljøet for «stor forståelse og tålmodighet», og peker på at støymålinger viser at grunnarbeidene pågår godt innenfor det akseptable.

Ellers er framdriften for grunnarbeidene god, og planen følges med noen justeringer underveis. Her er det i første rekke snakk om datoendringer for sprengning.

– Dette har vi orientert sykehuset om, presiserer Pettersvold.

Når det gjelder riving for somatikkbygget, gjenstår Bygg K1 og K2, samt U. I tillegg skal Bygg A og B rives, men det skjer først etter at somatikkbygget er overlevert og satt i drift av SiV.

Se dronefilm fra uke 23:

2018-08-15T11:49:13+00:00