Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Sterke nabostemmer

Støy og trafikk, helikopter og støv. Engasjementet var stort under prosjektets første nabomøte. 

Drøyt 40 naboer var samlet i sykehusets store auditorium 17. februar etter at Tønsbergprosjektet inviterte til åpent møte. Her var interessen på topp og spørsmålene mange til prosjektledelsen.

Hva med plattformen?

Flere naboer var særlig opptatt av den planlagte helikopterplattformen på toppen av Somatikkbygget. De fryktet plagsom støy og ville ha bedre beregninger av ulempene helikoptertrafikken fører med seg. Støy fra både helikopter og tog samtidig ble også trukket fram som et problem.

– Dette er notert, sa prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan, og varslet en gjennomgang av støykartene. Han viste imidlertid til at den kommende helikopterplattformen er lagt på et høyere plan enn dagens, og at støyberegninger er utført.

Støy- og støvdemping

Når det gjelder støy for øvrig, er loververket og reguleringsplanen førende. Det betyr blant annet krav til støydemping i maskiner og utstyr. For øvrig skal det ikke arbeides med støyende aktivitet etter klokka 21 på hverdager, og arbeidstida lørdager blir noe kortere. Søndager og helligdager blir arbeidsfrie.

På nabomøtet kom det ellers fram at varsel om sprengningsarbeid vil bli formidlet via e-post, TP-appen og løpesedler i postkassene. Etter litt diskusjon om begrepet «nærmeste naboer», beklaget prosjektledelsen at den ikke hadde informert godt nok om forrige ukes grunnarbeid på Tyttebærløkka (for nytt prosjektkontor). I den forbindelse ble det bestemt at naboer i Dietrichs vei, på den andre siden av jernbanen, også vil motta varsel. Det er imidlertid ikke planlagt sprengningsaktivitet før til neste år.

Støv bekymret også flere av naboene, særlig under rivearbeidet. Her beroliget Vatnan med at støvulempene vil bli redusert med skjerming og vannspyling. På dette området er erfaringene gode ved annen sykehusutbygging.

Kommende trafikktiltak

– Hva med trafikkproblemer? spurte en nabo fra Huitfeldts gate. Blir det mer trafikk her?

Vatnan: – Det tviler vi på.

Nabo: – Jeg synes ikke situasjonen er grei, men svaret var vel greit nok. Jeg har bodd her siden 1974, og sykehuset har alltid vært et spøkelse i livet mitt. Forferdelig.

Annen nabo: – Vi må ha forståelse for at vi bor nær et sykehus. Det er gjort grundige undersøkelser i forbindelse med reguleringsplanen. Jeg var involvert i den for å verne Tyttebærløkka.

Blant planlagte trafikktiltak ellers er det klart at Håkon V gate stenges i byggeperioden. I samsvar med reguleringsplanen blir det også anlagt fortau, og parkeringsmulighetene begrenses for å ta vare på gående, spesielt skolebarn.

Les flere nabospørsmål og TP-svar under bildet

Flyfoto - SiV

– Jeg bor i et hus som er over 100 år gammelt. Hvordan er det med forsikring i forbindelse med rystelser?

Vatnan: – Prosjektet er forsikret, og det samme gjelder entreprenører. Dette blir ivaretatt gjennom hele prosessen.

– Kommer dere til å sende takstmann for å sjekke bygningene før sprengning?

Vatnan: – Det er svært sannsynlig. Tilstandsrapport skrives for nærliggende bygg, og alle rapporter blir tilgjengelige for offentligheten. Det er en åpenhet rundt dette. Alt er åpent.

– Hvor blir det grønne lunger?

Vatnan: – Vi river bygg A og B. Der blir det mer grønt.

– Hva betyr det for utformingen at dere skal kutte kostnader. Tar dere estetiske hensyn til nabolaget?

Vatnan: – Ja, estetikk er viktig. Vi vil for eksempel bruke materialer som ikke reflekterer for mye lys. Ellers er det som kjent ulike meninger om hva som er pent og stygt.

– Er legevakt inkludert i det nye akuttsenteret?

Vatnan: – Det kan jeg ikke svare på.

– Er parkeringshuset borte? I tidligere planer var det en forutsetning at det skulle være parkering i kjelleren.

Vatnan: – Det ligger ikke mer parkering i planene, men jeg kan ikke svare på når dette eventuelt ble tatt bort. Planene er i tråd med samfunnsutviklingen om å begrense bilbruk. Prosjektet legger derfor ikke til rette for mer regulert parkering.

– Hvilken instans skal disse spørsmålene rettes til?

Vatnan: Dersom det handler om prosjektet, er vi den rette instansen. Hvis det gjelder parkering, er Tønsberg kommune riktig adresse.

– Er modulbygget (brakkeriggen på Tyttebærløkka, vår anm.) «selvoppløselig» etter fire år?

Nils Hjorthol (TP-prosjektleder): – Demontering ligger i prosjektets budsjett.

– Hvor mange skal jobbe på byggeplassen?

Vatnan: – Planene er ikke ferdige, men jeg tipper opp mot 300 på det meste.

– Hvor skal bygningsarbeiderne innkvarteres?

Hjorthol: – I brakkerigg.

– Hvor skal alle disse parkere bilene sine?

Hjorthol – Det blir noen parkeringsplasser ved riggen, men vi oppfordrer til bruk av kollektivtrafikk.

– Når starter byggingen, og når slutter den?

Vatnan: – Byggestart for Psykiatribygget er andre kvartal 2017. Somatikkbygget skal stå ferdig til jul 2020.

– Når skal dere rive de store blokkene på sykehuset?

Vatnan: – A- og B-blokka blir revet i 2021.

– Skal BUPA rives?

Vatnan: – Nei, ikke som en del av Tønsbergprosjektet.

– Dersom SiV får Strålesenteret, blir dette en tilvekst til dagens byggevolum. Men gata er snurpet inn i det vi kaller smutthullet. Blir det gjort noe med dette?

Vatnan: – Det er ikke laget andre planer enn å rette opp Christian Fredriks gate, og vi sikrer gående i samsvar med reguleringsplanen. Når det gjelder Strålesenteret, er beslutningen flyttet til senere dette året. Den mest sannsynlige plasseringen, hvis vi får senteret, er å legge det i forkant av Somatikkbygget. Det meste av et strålesenters bygningsmasse skal under bakken.

– Da burde det jo sprenges samtidig?

Vatnan: – Det er positivt for Tønsberg at vi har en prosjektorganisasjon på plass, og kan innlemme strålesenteret i planene våre.

– Er Psykiatribygget fast plassert, eller kan det flyttes noen meter?

Vatnan: – Ikke mye, men 1–2 meter hit eller dit. Det er begrensninger mot jernbanen.

– Kan bygget komme bak nederste vegg på Tyttebærløkka?

Vatnan: – Det er for detaljert til at jeg kan svare på.

– I reguleringsplan står det at dert skal være en grønn vegg mot jernbanen. Men det første dere gjorde var å rive trær… ?

Vatnan: – Det kan jeg ikke kommentere.

– Hvordan skal dere erstatte trærne?

Vatnan: Med plan for uteområdene.

– Når kommer tegningene for byggeprosjektet?

Vatnan: – I mai–juni vil vi ha arkitekt og rådgiver på plass. Da starter prosjekteringen. Detaljerte tegninger vil komme i løpet av høsten. Fasader ventes vesentlig senere, kanskje ved årsskiftet 2016–17.

– Vil det være folk i Psykiatribygget på dagtid, eller hele døgnet?

Vatnan: – Der blir det sengeposter og akutt psykiatrimottak med mennesker døgnet rundt.

– Det er kjedelig for oss at de kommer til å se rett ned i hagen vår.

Vatnan: – Dette er et tidlig informasjonsmøte for å komme raskt i kontakt med naboene.

– Folk har tatt livet av seg på jernbanen. Hva gjør dere for å hindre adgang til jernbanen?

Vatnan: – Psykiatribygget gjerdes inn.

– Det er ikke tegnet?

Vatnan: – Nei, Ikke ennå. Vi kommer til å holde flere møter som dette før vi begynner å bygge. Om et års tid, når vi har mer konkrete planer.

– Hvem kan vi henvende oss til for å få vite mer om prosjektet?

Vatnan: – Dere kan møte opp personlig på prosjektkontoret. Der kommer Nina Hake til å være den første dere møter. Ellers ligger kontaktinformasjon på TP-appen.

 

Hvem er hvem på bildet øverst i saken?

NABOPRAT: Foran fra venstre: Guro Darner (leder i Borettslaget Kilen 3), Andreas Strømnes Moen (nestleder i Borettslaget Kilen 3), Olaf Abell (byggeleder for prosjektkontoret), Nils Hjorthol (TP – prosjektleder for prosjektkontor), Bernt Olav Christensen (leder av Boligsameiet Hjulet – han videreformidler informasjon til alle sine beboere) og Patricia Christensen (nabo i 10 år og ansatt på sykehuset). I bakgrunnen: Prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan slår av en naboprat.

2018-04-19T08:37:46+00:00