Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Slik foregår programmeringsfasen!

Hva er programmering?
Etter at revidert

skisseprosjekt ble vedtatt i november 2015, har Tønsbergprosjektet for alvor gått over i den svært viktige
forprosjektfasen. Her inngår programmeringen som skal utforme rom og finne fram til løsninger for teknikk og utstyr.

I denne fasen – januar, februar og mars 2016 – blir det gjennomført strukturert medvirkning blant sykehusansatte. For Psykiatribygget er det nedsatt fire arbeidsgrupper og for Somatikkbygget sju. Disse gruppene ønsker mest mulig dialog og innspill fra de som skal flytte inn i de nye byggene.

Sentrale spørsmål under programmeringen:
• Hvilket bygg vil vi arbeide i?
• Hvordan skal vi bruke rommene?
• Hvordan skal vi arbeide sammen?
• Hvordan legge til rette for behandling av pasientene?
• Hvordan legge til rette for den involverte, medbestemmende pasienten?

God programmering er viktig for at:
… sykehuset skal få det som er bestilt.
… entrepenører forstår hva som skal bygges.
… prosjekterende rådgivende ingeniører forstår hva som skal uttegnes prosjekteres og
mengdebestemmes.
… at sykehusets føringer, prinsipper og brukerkrav gjøres tydelig og klart.

2018-04-19T08:37:54+00:00