Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Slank sommerflyt

Tønsbergprosjektet skal gjennomføres med Lean Construction – «slank bygging». Noe å tenke på i ferien? spør TPs Ingvald Grindheim.

Lean Constructioen er en metodikk som særlig fokuserer på flyt i produksjonen, reduksjon av unødvendige arbeidsoppgaver og kontinuerlig forbedring.

Kanskje kan vi ta med oss noe av denne tankegangen nå i sommerferien, når deilige dager tilbringes med familie og venner. Da kan vi flyte på ryggen i vannet, redusere alle unødvendige arbeidsoppgaver og kontinuerlig forbedre både naust, hus, hage og relasjoner til våre nærmeste.

Vel, vel. Jeg skal ikke overdrive likhetene mellom prosjekt- og feriemodus. Men etter et travelt TP-halvår med fin flyt (inkludert viktig kontrahering, fullført programmering og nybygd prosjektkontor), er jeg personlig bedre rustet enn noen gang til å flyte i vannet. Slank bygging av sommerkroppen er som kjent hardt å motivere seg for når man har en så god og travel jobb!

Men tilbake til Lean Construction. Dette er ett av mange begreper som sikkert kan virke fremmed for noen i prosjektet vårt.  Slik må det nødvendigvis bli  når vi skal ta i bruk forholdsvis nye metoder for gjennomføring. De færreste av disse ordene er heller ikke å finne i kryssord, og de blir neppe godkjent i Scrabble.

Her må jeg raskt skyte inn at vi ikke bruker dette vokabularet for å pynte oss med ord, eller framstå «tøffe» med formalkompetanse. Nei, her er det simpelten snakk om metoder og verktøy som fungerer, og som vi har stor tro på skal hjelpe oss til å realisere målene for Tønsbergprosjektet.

Derfor er det svært viktig at vi har felles forståelse for betydningen av disse begrepene. Hvis ikke kan de lett bli et lappeteppe av tilfeldige trebokstavforkortelser. Denne ryddejobben er godt i gang, og om ikke lenge vil vi presentere klare definisjoner.

Her vil det gå fram at:

  • Integrated Project Delivery (IPD) er den foretrukne kontraktsmodellen vår. På norsk: Integrert prosjektleveranse (IP).

Det sentrale her er den tette forbindelsen mellom partene i gjennomføringen. Vi skal etter hvert skrive en felles, integrert kontrakt mellom entreprenør, rådgiver og byggherre. Denne kontrakten vil rive ned murer og hindringer som gjør at mange prosjektet sliter med å finne flyt.

Betegnelsen integrert er også vesentlig utover det rent kontraktuelle, ikke minst for informasjonsflyt og kommunikasjon.

Det integrerte prinisippet gjenspeiles også i prosjektets samlokalisering. Det å arbeide på samme sted vil forene partene langt bedre enn spredt lokalisering.

Andre viktige begreper i Tønsbergprosjektet:

  • VDC – Virtual Design and Construction 
  • BIM – Building Information Modeling 
  • ICE – Integrated Concurrent Engineering 
  • Big Room

VDC (sammen med Lean Construction) beskriver metoden, mens BIM (i åpen utgave) er plattformen som vil gjøre oss i stand til å prosjektere integrert i henhold til ICE, som kan oversettes til Integrert samtidig prosjektering.

«Hjertet» i alt dette blir Big Room, det spesialtilpassede samhandlings- og operasjonsrommet i vårt nye kontorbygg.

Vi har stor tro på at tidlig involvering av partene vil gjøre det enklere å skape en felles plattform for både samhandling og valgte metoder.

Men for all del: Opplegget vårt innebærer på ingen måte «kos» for prosjektdeltakerne. Vi vet at det kan være særdeles utfordrende med åpen kommunikasjon, involvering, deling av risiko/muligheter og samlokalisering.

Følgelig kreves det ekte åpenhet for utvikling og forbedring – og ikke minst må de rette folkene komme sammen og skape den samstemte, gode kulturen. Det er bare å brette opp ermene og komme seg ut av komfortsonen!

Utover høsten skal vi informere mer om dette særdeles viktige temaet, og Big Room vil være åpent for gjester hver uke.

For som kjent: Vi vil lære. Vi vil dele. Vi vil vinne! Og vi skal sørge for at TPs gjennomføringsmodell virkelig vil vil bli lagt merke til i byggebransjen.

Jeg ønsker alle fortsatt fin og slank sommerflyt!

Ingvald Grindheim
Prosjektstyringsleder

TIDLIGERE TP-BLOGGER
Gå inn i appmenyen og trykk: Tidligere saker
Trykk på undermeny (hake): TP mener

 

2018-04-19T08:37:25+00:00