Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Skanska og CURA vant kontraktene

Skanska blir totalentreprenør for Tønsbergprosjektet. Samtidig tildeles CURA-gruppen kontrakten for alle rådgivertjenester i prosjektet.

– Jeg er svært fornøyd med tildelingene, sier TPs prosjektdirektør, Johan Arnt Vatnan.

Han viser spesielt til kontraktspartenes internasjonale erfaringer (fra bl.a. Nya Karolinska i Stockholm og britisk sykehusutbygging) og ser fram til å samarbeide med Skanska og CURA for å virkeliggjøre Tønsbergprosjektetes sterke ambisjoner.

Ikke minst gjelder det å leve opp til målsettingen om å bygge ut ti prosent billigere enn sammenlignbare sykehusprosjekter.

Pilot for kostnadskontroll

– Vi er nødt til å stanse utviklingen med stadig økende kostnader i norsk sykehusbygging. Utbyggingen i Tønsberg blir et pilotprosjekt med nye former for kontraktsstrategi, BIM og digital samhandling, for å nevne noe av det viktigste. Dette utviklingsarbeidet vil foregå i nært samarbeid med det nasjonale foretaket, Sykehusbygg, opplyser Vatnan.

Tønsbergprosjektet består av nytt psykiatribygg med et bruttoareal på ca. 11 000 kvm og et somatikkbygg (31 000 kvm brutto) i tilknytning til dagens infrastruktur.

I tillegg kommer tilpasning av offentlig infrastruktur, energianlegg og riving av eksisterende sykehusbygninger. Psykiatribygget fullføres i slutten av 2018. Somatikkbygget ved «nye SiV» er ferdig to år etter.

I konseptfaserapporten er Tønsbergprosjektet kostnadsberegnet til 2,5 milliarder kroner (januar 2014). Entreprisekostnadene er anslått til ca.1,3 milliarder, mens rådgiverkontrakten vil få en verdi på om lag 200 millioner ved fullføringen av prosjektet. Merk: Kontraktsbeløpene er oppgitt ekskl. mva.

Svært gode tilbud

Tønsbergprosjektet har hatt en intensiv periode med tilbudskonkurransen, og anskaffelsene er gjennomført med forhandling etter forutgående kunngjøring og prekvalifisering.

Her leverte de prekvalifiserte rådgivergruppene og entreprenørene svært gode tilbud som reflekterer prosjektets ambisjoner om ny gjennomføringsstrategi med strukturert samhandling og integrert prosjektleveranse (IPD), bruk av industrialisert byggemetodikk, samt BIM i 6D (inkl. kost, tid og FDV).

Arbeidet med forprosjektet starter umiddelbart og skal gjøres ferdig før nyttår. Prosjekteier skal så gi sitt endelige tilsagn om byggestart og finansiering i 1. kvartal 2017.

CURA-gruppen består av Multiconsult ASA, Hjellnes Consult AS, Erichsen & Horgen, LINK Arkitektur AS, Henning Larsen Architects og Bølgeblikk Arkitekter.

For Skanskas del er det Skanska AS og Skanska UK som sammen er tildelt totalentreprisen. De har med seg medentreprenørene Bravida Norge AS, Assemblin AS og Haaland Klima AS for tekniske fag.

For mer informasjon om kontraktene, kontakt:
Prosjektdirktør Johan Arnt Vatnan – 922 51 113 – johvat@siv.no

2016-06-09T08:34:32+00:00