Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Siste runde på Klubben

TPs Børre M. Johansen er fornøyd før tredje og siste programmeringssamling på Klubben. 

– Vi var spente på forhånd, men kan heldigvis slå fast at vårt opplegg for medvirkning og programmering har fungert svært bra, med stort engasjement og konstruktivitet fra alle brukergrupper, sier Johansen, prosjektleder for teknisk samhandling i Tønsbergprosjektet.

TP-metoden er unik

Sammen med samhandlingsleder Ole John Wegner Førland, har Børre M. Johansen vært pådriver for den unike metoden som er tatt i bruk under programmeringen av rom, funksjoner og utstyr ved sykehusutbyggingen i Tønsberg.

TP-metoden bryter med tradisjonell programmering. Den preges gjerne av at rådgivere og brukere sitter i timevis rundt et bord, mens noen få, sterke deltakere tar styringen og får gjennomslag for sine særinteresser.

Tønsbergprosjektets alternative framgangsmåte er basert på en helt annen dynamikk, dialog og laginnsats.

Her er medvirkningen fra de sykehusansatte strukturert i grupper for ulike funksjoner og avdelinger for både Somatikkbygget (7 grupper) og Psykiatribygget (4).

Under tre kompakte samlinger på Hotell Klubben – hver på to dager – har de medvirkende sirkulert i en nøye uttenkt «løype» og møtt de programmeringsansvarlige ved følgende arbeidsstasjoner:

Programmering av rom og funksjon
Utstyrsprogrammering
Arkitektur og romløsning
Pasient- og brukermiljø

Gir store fordeler

– Den største fordelen med dette opplegget er at det gir god anledning til medvirkning, sammen med eierskap til selve prosessen. Det mest krevende er å beholde struktur og systematikk, og absorbere alle innspill. Men dette har vi greid! fastslår Johansen.

Han ville følgelig ikke gjort mye annerledes om medvirkningen skulle vært gjennomført på nytt. Det eneste måtte være å bruke noe mer tid på oppgaveforståelse overfor brukergruppene. Her var det litt uklarhet i starten, ifølge Johansen.

Programmeringssamlingene på Klubben har også tatt for seg viktige prinsippløsninger for rom og funksjoner som blir bestemmende for arbeidsmåten i det nye sykehuset. For eksempel:

Adkomst (for pasienter, personell og varer)
Ventesoner for pasienter
Åpent landskap eller cellekontorer?
Resepsjonsløsninger
Arbeidsstasjoner og teamsamarbeid

Inspirerende gjester

Underveis har inviterte foredragholdere inspirert de rundt 90 deltakerne, Under siste samling delte utviklingsdirektør Helge Stene-Johansen  sine erfaringer fra Sykehuset Østfold.

Ellers var den store arbeidsoppgaven for møterunden 2. og 3. mars å programmere såkalte unike rom. Dette er rom som krever spesiell utforming, og som dermed skiller seg fra den massive mengden av standardrom (se under). Unike rom er blant annet:

Biobank
Miljøhall med avfallshåndtering
Varemottak og sentrallager
Kjøkkenløsninger
Sengesentral
Radiologi (i Akuttsenteret)
ECT i Psykiatribygget

Slutt 1. april

Etter den avsluttende Klubben-samlingen – med innlagt quiz – skal det sørges for ytterligere kvalitetssikring og videreføring av programmeringen.

Allerede 17. mars blir det imidlertid oppsummeringsmøte på sykehuset for alle som som har vært involvert i dette arbeidet. 1. april er programmeringsfasen slutt, og resultatet går som bestilling til prosjekteringsgruppa.

– Alle frister må overholdet; det er viktig for framdriften i prosjektet, understreker Børre M. Johansen.

FAKTA
SOMATIKKBYGGET: 696 rom + tekniske rom og trafikkarealer, fordelt på 50 standardrom og ca. 17 unike rom. 97 prosent av alle rom er standardrom, men kan avvike når det gjelder innredning og utstyr.
PSYKIATRIBYGGET: 400 rom + tekniske rom og trafikkarealer, fordelt på 45 standardrom og 10 unike rom. 96 prosent av alle rom er standardrom, men kan avvike når det gjelder innredning og utstyr.
Merk: Tallene over er dagens status. Antall rom og forholdet mellom standardrom og unike rom vil endre seg så lenge prosjektet er i programmeringsfasen.

Les mer om TP-programmering

Kontaktinformasjon:
Prosjektleder teknisk samhandling
Børre M. Johansen
400 03 095
borre.michael.johansen@siv.no

 

 

 

2018-04-19T08:37:45+00:00