Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Samtidige tanker


– Under arbeidet med forprosjektrapporten må vi bevise vår evne til å ha flere tanker i hodet samtidig, mener TPs Magne Johannessen.

Siden vi dessverre fortsatt er flest menn i denne bransjen, og myten om «menn og to samtidige tanker» fortsatt lever i beste velgående, er det bare én ting å gjøre: Vi må sikre oss et godt resultat gjennom systematisk arbeid (selv om noen vil hevde at genetikken også på dette feltet jobber mot oss).

Arbeidet med å ferdigstille forprosjektrapporten har ulikt innhold, alt etter hvem du spør. Noen har fokus på funksjoner og fysiske løsninger. Andre regner på mengder, kapasiteter og ikke minst penger. Men én ting skal alle medarbeidere bidra til, og det er å oppfylle våre mål og betingelser til helse, miljø og sikkerhet (HMS) .

Siden forrige HMS-blogginnlegg, har det vært stor utvikling på dette området i Tønsbergprosjektet. Vi har blitt godt kjent med våre gode kollegaer fra Cura-gruppen og Skanska. Vi har plassert og markert oss godt i prosjektmiljøet. Og ikke minst har vi startet et arbeid for å sikre oppfyllelse av våre HMS-mål og -krav gjennom fornuftige, realistiske og hensiktsmessige virkemidler. Arbeidet er selvfølgelig systematisk. Vi er tross alt bare menn også i HMS-gruppen.

Så hvordan jobber vi systematisk med HMS? I hovedsak skjer det på følgende tre måter.

  • For det første er det en del vi alltid må ha på plass. Dette er for eksempel en plan for byggherrens arbeid med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for bygg- og anleggsarbeider (SHA-plan), organisering og integrering av relevante funksjoner og prosesser. Her inngår risikovurderinger og implementering av tiltak for å redusere og ha kontroll på risiko.

  • Den andre delen er den vi velger å ha på plass fordi vi gjennom mange prosjekter, både sammenlignbare og andre, har erfart og lært hva som bidrar til å skape de resultatene vi ønsker. Et innledende, men særdeles viktig grep var å engasjere Cura-gruppen og Skanska. De har med seg verdifull kunnskap, erfaring og ikke minst systematikk om hvordan man designer og bygger på en trygg måte – for bygningsarbeiderne, for brukerne av bygningene og for fremtidige bygningsmessige arbeider på sykehuset. Vi bygger tross alt for fremtiden.

  • Den tredje delen (for noen den mest spennende, for andre den skumleste) har å gjøre med helt nye utfordringer, og hvordan vi velger å løse disse. Stikkord her er det spesifikke. Det vil si den særegne måten vi velger å bygge disse spesielle bygningene på, og hvordan dette skal gjøres på nettopp denne unike plassen, integrert med akkurat denne særskilte organisasjonen – med sykehuset tett på. Her vil utfordringene komme på løpende bånd, med blant annet industriell byggemetodikk, raskere og billigere bygging, liten tomt, nye mennesker å samarbeide med og et sykehus i full drift. For å håndtere denne typen utfordringer jobber vi kreativt og løsningsorientert på en systematisk måte.

Den som skal gjøre noe nytt, må nemlig også være åpen for nye løsninger og modig nok til prøve dem ut. Men dette må altså skje systematisk, slik at vi forsikrer oss om at løsningene fungerer, bidrar til å nå målet og gir varig verdi.

I alt arbeidet med å lykkes er vi samtidig ydmyke nok til å innse at vi kommer til å gjøre feil. Feil er imidlertid både lov og nødvendig om vi skal utvikle oss til å kunne mestre oppgaven som går ut på å bygge 10 prosent billigere og 50 prosent raskere, samtidig som vi skal unngå personskader og byggefeil.

Men også i kartlegging, håndtering og korrigering av feil skal vi arbeide systematisk. Slik begrenser vi skaden av feilene,  lærer av dem og unngår gjentakelser.

Pippi Langstrømpe sa: Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert!

Vi i Tønsbergprosjektet er også overbevist om at vi vil oppfylle prosjektets ambisjoner. Hvis ikke hadde vi ikke sagt sa til sykehusets bestilling.

Men i motsetning til Pippi må vi jobbe systematisk.

Magne Johannessen
SHA- & risikoleder

TIDLIGERE TP-BLOGGER
Gå inn i appmenyen og trykk: Tidligere saker
Trykk på undermeny (hake): TP mener

2018-04-19T08:37:20+00:00