Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Ros for riving

Rivearbeidet i sykehusområdet har gått som planlagt, og naboer gir ros for utførelsen.

– Dette setter vi stor pris på fordi det bekrefter at vi har gode planer og profesjonelle riveaktører (AF Decom), sier TPs prosjekteringsleder Lars Pettersvold.

Tiltak mot ulemper

Ifølge Pettersvold har rivearbeidet så langt foregått uten store konsekvenser for trafikken, og andre ulemper er raskt redusert med effektive tiltak.

– Vi ble for eksempel gjort oppmerksom på visse støvproblemer under rivingen av Tyttebærløkka barnehage. Da spylte vi med vann for å binde støvet. Det løste problemet på en grei måte, forteller Pettersvold.

Han tror også folk i nabolaget er blitt overrasket over hvor moderat støyen er fra rivearbeidet. Støyfritt kan slikt aldri bli, men strenge krav til maskinene som brukes, har gjort denne aktiviteten langt mindre støyende enn for få år siden.

Tydelig miljøprofil

– Dette er en del av miljøprofilen ved moderne riving. Det er for lengst slutt på den tida da vi «dæljet» ned byggene og kjørte alt avfall på dynga. Nå går vi varsomt fram, med innvendig stripping og omfattende kildesortering før selve huset rives ned. Eventuelt miljøfarlig avfall   håndteres etter et strengt regelverk, sier Pettersvold.

Riveoppdraget i denne omgang har omfattet:

  • På tomta for psykiatribygget: Håkon V gate 19b, 17b, 19, 17, samt Tyttebærløkka barnehage.
  • På tomta for somatikkbygget: «Rosa mur», demobygget, prosjekthuset

Framdrift:

  • Overnevnte riving ble fullført 24. mai.
  • Fra 22. mai og rundt seks uker framover rives «Gamle  MR». Her er riveprosessen noe utfordrende, med blant annet bruk av kran for å få ned stål. Samtidig er det viktig at rivingen tilpasses sykehusdriften og ikke gir unødige ulemper.
2017-05-24T22:23:15+00:00