Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Rivestarten – viktig test

Rivearbeidet er i gang i Håkon V gate for å klargjøre byggetomta. Det er en vesentlig test og milepæl for prosjektet.

– Med dette innleder vi byggefasen og får første indikasjon på hvor gode vi har vært på å forberede denne fasen, sier prosjekteringsleder Lars Pettersvold.

Sikkerheten på topp

Han påpeker at dette selvsagt gjelder vesentlige elementer som kostnadskalkulering, planlegging/prosjektering og fremdriftsplanlegging. Men enda viktigere er det at rivingen vil vise hvordan prosjektet håndterer SHA (sikkerhet, helse, arbeidsmiljø) og ikke minst det ytre miljøet, mener Pettersvold.

– Nå rykker store maskiner inn i et område med mange boliger og småveier. Med vårt mål om skadefri utbygging blir det derfor helt avgjørende å starte riktig. Heldigvis har vi med oss dyktige riveaktører som også prioriterer sikkerheten på topp, poengterer Pettersvold.

Varsomt og miljøvennlg

Tønsberprosjektets totalentreprenør, Skanska, har knyttet til seg AF Decom som riveentreprenør, og alle hus vil bli tatt ned varsomt og miljøvennlig.

Etter planen er jobben fullført rundt månedskiftet mai/juni. Da er følgende private trebebyggelse i Håkon V gate revet:

Nummer 19b, 17b, 19, 17 og Tyttebærløkka barnehage som alle ligger på psykiatritomta.

I denne runden rives i tillegg sykehusets rosa murbygg, demobrakke og prosjektbrakke. Disse står på tomta for somatikkbygget (bygg E).

Se kart: Hva rives hvor?

Forberedt på alt

– Vi betrakter dette som et kurant riveoppdrag, og kartleggingen av de gamle boligene gir ikke grunn til å vente store overraskelser, sier Skanska-planlegger Terje Barstad. Han understreker imidlertid at den som river gamle hus må være forberedt på alle eventualiteter, som for eksempel asbest eller annet helse- og miljøskadelig riveavfall.

Ifølge Barstad vil rivearbeidet ikke gi vesentlige ulemper for nabolaget, men noe støv og støy må man være forberedt på. Når det rosa bygget rives, vil det trolig bli sprøytet på vann for å binde støvet.

Med rivearbeid følger en del økt trafikk i området, men framkommeligheten blir ikke nevneverdig berørt. TPs første rivefase vil etter planen foregå innenfor normal arbeidstid.

HUSK: Informasjonmøtet 15. mars!

2017-03-14T13:50:22+00:00