Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Psykiatri: Tydeligere mellombygg

Psykiatribygget oppføres etter kjent lest, men forprosjektet gir tydeligere mellombygg.

I forprosjektet (se rapporten i kortversjon) er løsningen fra revidert skisseprosjekt i hovedsak uendret. Det vil si at psykiatribygget fortsatt består av et lavt sengebygg og et høyere poliklinikkbygg.

I forprosjektet er det imidlertid et tydeligere mellombygg med hovedinngang. Dette mellombygget er mer åpent og transparent enn senge- og poliklinikkbygget.

I tillegg ble det etter 11. november i fjor gjort ytterligere kostnadsbesparende tiltak, basert på kost-/nyttevurderinger, i tett samarbeid med SiV. Endringer i psykiatribygget (fra revidert skisseprosjekt) er blant annet:

Poliklinikkbygget er trukket østover (5 meter) for å gi sikrere trafikale forhold.

Hage ved inngangsparti er endret fra å gi et «lukket» til «åpent» inntrykk.

Sengebyggets kileformede korridorer er rettet ut og gir bedre bredde og lysforhold.

Lyssjakt i bygg poliklinikkbygget er fjernet fordi den ikke ga ønsket virkning for dagslys nedover bygget. Etter dette er hele psykiatribygget er innenfor reguleringsgrensene (endring etter 11/11-16).

Reduserte arealer i andre underetasje i sengebygget. Tekniske arealer er flyttet til tak for å unngå ressurskrevende arbeider – sprengning, graving og plasstøpte betongkonstruksjoner – som ligger på kritisk fremdriftslinje (endring etter 11/11-16).

PSYKIATRIBYGGET
Bruttoareal: 11 406 kvm
Totalt sengetall: 50
Byggestart: desember 2017
Overlevring: mars 2019
2017-01-09T12:53:33+00:00