Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

TP-kontor for framtida

Et nytt modulbasert prosjektkontor er snart på plass ved Sykehuset i Vestfold – tilpasset framtidas arbeidsmetodikk.

– Dette ser vi fram til. Etter planen tas kontoret på Tytterbærløkka i bruk i mai, og det blir innredet for tettest mulig samhandling mellom rådgivere, entreprenør og prosjektledelsen. Denne arbeidsmåten er en viktig suksessfaktor for Tønsbergprosjektet, sier Nils Hjorthol, prosjektleder for TP-kontoret.

Kontorbygg, ikke brakke

Kontorbygget leveres som prefabrikkerte stålmoduler, med nesten ferdigbygde vegger, sanitærutstyr og malte vegger. Tekniske installasjoner, himling, gulvbelegg og noe arbeid med innervegger utføres på Tyttebærløkka, der grunnarbeidet er i ferd med å avsluttes.

Prosjektkontoret blir utstyrt med fasadekledning og vil dermed framstå mer som et ordinært kontorbygg enn en tradisjonell brakkerigg.

Samlet er arealet 1.500 kvadratmeter, fordelt på to etasjer. Før selve sykehusutbyggingen skal i gang, er planen å utvide med inntil to etasjer på toppen for å dekke riggbehovet til entreprenørene. Kontorbygget blir et midlertidig bygg som skal demonteres etter ca. fem år.

«Big Room»

TP-kontoret innredes med rundt 50 arbeidsplasser. Det blir ulike møte- og landskaps­løsninger, stillerom – og ikke minst «Big Room», der de samarbeidende partene skal arbeide ved felles storskjermer. Innredningen er hovedsakelig basert på åpne kontorlandskap.

– Vi har stor tro på at den valgte romløsningen vil styrke samhandlingen mellom aktørene, og det tverrfaglige fellesskapet vi legger opp til under prosjekteringen. Det betyr igjen at forprosjektet leder til et tryggere beslutningsgrunnlag, og at vi blir bedre i stand til å nå prosjektmålene våre, sier Hjorthol.

Han viser særlig til ambisjonen om å bygge ti prosent rimeligere og femti prosent raskere enn tilsvarende sykehusprosjekter – og understreker at alt skal prosjekteres ferdig digitalt før byggestart.

Nils Hjorthol 1
Nils Hjorthol – prosjektleder for TP-kontoret
KONTAKTINFORMASJON:
Prosjektøkonom
Nils Hjorthol
911 48 495
nils.hjorthol@siv.no
2018-04-19T08:37:46+00:00