Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Prosjekteringens anatomi

Prosjektering står for tur i TP. Den kan forklares anatomisk, mener ny prosjekteringsleder, Lars Pettersvold.

 • Bygg: Av de tradisjonelle hovedfagene tar byggeteknikk seg av bygningens «skjelett».
 • Elektro: Elektrofaget ivaretar «hjerne og nervesystem» som gir bygget strøm og smarte impulser.
 • VVS (luft, varme, vann, avløp) er å betrakte som byggets «lunger og tarmsystem».
 • Arkitektur: Former selve «kroppen og huden» – helhet og estetikk.
 • Landskapsarkitektur: Utenfor «kroppen» legger dette faget til rette for miljø og gode omgivelser.

AVGJØRENDE SPESIALFAG

– Lenger bør vi kanskje ikke gå i anatomiske sammenligninger. Vi prosjekterende er ingeniører og arkitekter, ikke medisinere, sier Pettersvold. I tillegg til hovedfagene over trekker han fram følgende spesialfag, eller premissfag, som er avgjørende for god sykehusprosjektering:

 • Geoteknikk – hvilken grunn står bygget stå på?
 • IKT – dataanlegg, alarmer, adgangskontroller.
 • Automasjon – alle tekniske anlegg må fungere optimalt hver for seg og sammen.
 • Akustikk – gode lydforhold etter lovpålagte krav.
 • Brannsikring – hvordan skal vi trygge liv og verdier hvis uhellet er ute?
 • Energi – løsninger som ikke bruker mer energi enn nødvendig.
 • VA – vann inn og avløp ut.
20160404_092729
MEDVIRKNING: Må til også i prosjekteringsfasen,
ifølge Lars Pettersvold.

– Prosjektering er kort sagt det arbeidet vi fagfolk utfører når vi modellerer, beskriver og beregner byggene, sier Pettersvold. Han presiserer at det må være medvirkning fra sykehusansatte også i prosjekteringsfasen, men omfanget ennå ikke fastsatt.

– Så langt har vi et skisseprosjekt, og det vil helt sikkert komme funksjonsendringer. Da gjelder det å sørge for at disse forankres i sykehusmiljøene. Det er her ekspertisen finnes, poengterer Pettersvold.

SENTRALT DOKUMENT

Prosjekteringsarbeidet oppsummeres i forprosjekt – et sentralt dokument som i hovedsak omfatter en komplett BIM-modell. Den  viser blant annet fasader og etasjeplaner, samt beskrivelser av bygningsmessige- og installasjonstekniske løsninger.

NB! På dette stadiet fastsettes endelig kostnadsramme. Siden skal det svært mye til for å endre den.

VIKTIGE MILEPÆLER

 • Juni: Oppstart med prosjekteringsgruppe og entreprenør.
 • Desember: Innlevering av forprosjekt.
 • Mars neste år: Beslutning om bygging i Helse Sør-Øst.
2018-04-19T08:37:41+00:00