Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Kraftfull medvirkning

Andre runde i «P-løypa» ble avviklet 10. og 11. februar – med kraft og viktig brukermedvirkning.

Under samlingen på Hotell Klubben ble resten av standardrommene programmert. På dagsorden sto også bearbeiding av romløsninger for:

 • Barn og ungdom
 • Nyfødtintensiv
 • Dag- og poliklinikk
 • Poliknikk og kontorbygg – psykiatri

De nær 100 deltakerne i «P-løypa» arbeidet dessuten med:

 • Adkomst (for pasienter, personell og varer)
 • Ventesoner for pasienter
 • Ekspedisjoner
 • Arbeidsstasjoner og teamsamarbeid

I tillegg ble programmeringen påbegynt for unike rom og funksjoner, som:

 • Biobank
 • Miljøhall
 • Sengesentral
 • Radiologi (i Akuttsenteret)

– Vi forberedte oss også til tredje møteserie 2. og 3. mars. Da avslutter vi programmeringsfasen og må sørge for god kvalitetssikring og videreføring av resultatet, sier samhandlingsleder i Tønsbergprosjektet, Ole John Wegner Førland.

Ekstra inspirasjon under P-løypas andre runde sto Imatis-sjef Morten Andresen for – se egen sak på TP-appen: «Game Changer in Healthcare».

Oppsummering i programmeringsteamet - dag 1
Dag 2: Programmeringsteamet oppsummerer.

 

 

2018-04-19T08:37:47+00:00