Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Første salve på byggetomta

Tønsbergprosjektets første sprengningssalver på psykiatritomta gikk av 15. mai, klokka 11.15 og 14.15.

Etter grundige forberedelser og sikringsboring for å dempe rystelser og andre ulemper når det sprenges, er entreprenøren i gang med det som kalles forsiktig sprengning.

Flere salver er i vente – inntil fire per dag – og sprengningsarbeidet vil pågå til siste del av juni.

Statistisk er det svært få skader i forbindelse med slikt arbeid. En viss risiko er det likevel alltid, og vi oppfordrer til ikke å stå bak vinduer som er vendt mot stedet det sprenges.

Det er bebyggelsen på nedsiden av jernbanen (ringet inn med rødt på kartet) som ligger nærmest det første sprengningsstedet.

Info sprengning

Arbeidet utføres av Kjell Foss AS

Har du spørsmål?
Kontakt: Lars Pettersvold, prosjekteringsleder
Mobil: 926 03 489
Epost: lars.pettersvold@tonsbergprosjektet.no

2018-04-19T08:37:06+00:00