Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Oppfordrer til påvirkning

– Tidsskjemaet er stramt og framdriften tøff, men det er nå vi kan være med å påvirke, sier avdelingssjef Unni Halvorsrud ved Psykiatrisk fylkesavdeling.

Hun oppfordrer alle fire arbeidsgrupper som er nedsatt i avdelingen, til å sikre best mulig medvirkning, og sørge for at relevante synspunkter blir innhentet fra hele organisasjonen. Her har selvsagt ledelsen også et betydelig ansvar.

TP går fort når det går

– Vi i ledelsen er godt kjent med modeller, tegninger og tanker for det nye Psykiatribygget. Nå er det opp til oss å spre budskapet, og det håper og tror jeg vi skal få til. Det er i alle fall min klare hensikt, understreker Halvorsrud, og varsler at 2016 blir et år med «store endringer».

– Det har tatt sin tid, men Tønsbergprosjektet går fort når det først går, sier hun.

Ifølge Halvorsrud vil nybygget ha særdeles stor betydning for Psykiatrisk fylkesavdeling. Her vil man kunne tilby de sykeste av de syke moderne og helsebringende omgivelser, samtidig som de de ansatte får lyse, trivelige og – ikke minst – hensiktsmessige lokaler.

Sikkerhet og frihet

Sikkerhet er også et svært viktig tema i et bygg som dette, og her gjelder det å finne den rette balansen mellom trygghet, skjerming og frihet.

– Bygget må være sikkert, men kan ikke utformes som et fengsel, framhever Halvorsrud. Hun legger også vekt på «nærhet til det grønne», og mener dagens planer ser lovende ut med både parkområder og takterrasser.

«Noe skuffet» var hun imidlertid da skisseprosjektet skulle revideres. Det legger ikke Halvorsrud skjul på. Men i dag spør hun seg om dette kanskje var den beste løsningen likevel, og vil absolutt gi den en sjanse.

– Det viktigste er å samle fagmiljøet og tilby pasientene våre et godt bygg, sier Halvorsrud.

2015-12-09T15:22:11+00:00