Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Ønsker fortgang i U2

Monika Marta Betiol Larsen og Svein Frantzen etterlyser mer fart i planarbeidet for avfallshåndtering i andre underetasje – U2.  Børre M. Johansen (t.h.) er TPs prosjektleder for teknisk samhandling.

Seksjonsleder Frantzen og lokalverneombud Betiol Larsen mener de er blitt hørt ganske godt når det gjelder arealstørrelse.  Her trengs det en betydelig utvidelse fordi det miljøsertifiserte sykehuset må sortere stadig nye avfallsfraksjoner.

– Vi er altså ikke misfornøyde med dagens tegninger, og vil ikke si at fagområdet vårt undervurderes av prosjektledelsen. Men det er for lite framdrift og avklaring i programmeringen av miljøhall (det sentrale området for avfallshåndtering i U2, vår anm.). Vi  sitter mest og venter, mens alt annen programmeres. Dette er ikke så heldig,  og det har vi spilt inn til TP-ledelsen, sier Frantzen og Betiol Larsen.

– Skuffet?

– Ja, litt. vi kunne vært mye mer produktive, og det er jo et ganske stort område som skal programmeres.

– Hvorfor blir det sånn, mener dere?

– Det handler mye om en transformator som ligger i U2 i dag. Det er ikke tatt noen avgjørelse om den skal flyttes eller ei. Dette er en hovedfaktor i denne saken, slik vi ser det. Dessverre berører dette mange avdelinger, inkludert kjøkkenet og lageret. Ellers er det mye diskusjon om regelverket for rene og urene områder. Derfor stanger vi litt.

– Vil dere klandre noen for denne situasjonen?

– Nei, her er mange aktører involvert, ikke minst e-verket. Men når beslutningene blir tatt, er vi klare for programmering, om enn litt på etterskudd.

Kjøkken 1
Hva med kjøkkenet? Martin Skadsheim (t.h.) er avdelingssjef for Matforsyningsavdelingen. Han skulle gjerne sett bedre prioritering av kjøkkenarealene. Her sammen med arkitekt Kariuki Mukuri.

TP-direktør Vatnan kommenterer:

– Jeg er klar over at noen er urolige for U2-arealene. Men her kjører vi et separat løp for å finne gode, helhetlige løsninger på all varflyt og serviceproduskjon. Dette løpet går fram til 1. mai. Uroen ser jeg som positiv fordi den er et uttrykk for at engasjerte fagfolk ønsker et godt resultat.

– Når det gjelder ny funksjoninndeling i U2, er det ellers viktig å se nybygg og eksisterende bygg i sammenheng, sier prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-04-19T08:37:42+00:00