Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Om TP-programmering

Om TP-programmering 2018-04-19T08:37:01+00:00

Programmering er betegnelsen på den delen av sykehusplanleggingen som beskriver og setter krav til funksjoner og utstyr i alle rom. Programmeringen omfatter også tekniske systemløsninger.

I TPs programmeringsfase i første del av 2016 ble det gjennomført strukturert medvirkning med sykehusansatte, tillitsvalgte og pasientrepresentanter – ca. 90 medvirkere i alt.

God programmering er viktig for at ...
… sykehusets føringer, prinsipper og brukerkrav skal gjøres tydelige og klare.
… de prosjekterende skal skjønne hva som skal tegnes ut og prosjekteres.
… entreprenørene skal forstå hva som skal bygges.
… sykehuset skal få det som er bestilt.
Sentrale spørsmål under programmeringen:
• Hvilket bygg vil vi arbeide i?
• Hvordan skal vi bruke rommene?
• Hvordan skal vi arbeide sammen?
• Hvordan legge til rette for behandling av pasientene?
• Hvordan legge til rette for den involverte, medbestemmende pasienten?
Hvordan skjedde medvirkningen?
• 11 grupper deltok
• 4 grupper for Psykiatribygget, 7 for Somatikkbygget.
• Også representanter fra verneombud, tillitsvalgte, teknikk/vedlikehold, brukerutvalg
Hvilke krav stilles til medvirkning?
• God oversikt over funksjon og krav
• Tett dialog med klinikkledelsen
Når foregikk medvirkningen for fullt?
• I januar, februar og mars 2016
• Tre møteserier i perioden:
– 20. og 21. januar
– 10. og 11. februar
– 2. og 3. mars
• Det meste av programmeringen ble avsluttet 17. mars med et stort oppsummeringsmøte.
• Resultatet fra programmeringsfasen gikk som bestilling til prosjektetets rådgivergruppe (CURA).
• Ut fra bestilling gjennomføres prosjektering. MERK: Medvirkningen fortsetter i prosjekteringsfasen med 13 utvalgte ansatterepresentanter.

Hvem deltok i programmeringsteamet?
Ole John Wegner Førland
Samhandlingsleder
980 78 782
olefoe@siv.no
Ansvar: Leder for programmering

Børre Michael Johansen
Samhandlingsleder teknikk
400 03 095
BOMIJO@siv.no
Ansvar: Logistikk, teknikk, OTP (overordnet teknisk program)

Hanne Kleppe Høifødt
Sykehusplanlegger
406 00 631
hanne.hoifodt@oec.no
Ansvar: Rom, somatikk

Hanne Hemsen
Arkitekt
hh@nordicarch.com
951 26 288
Ansvar: Illustrasjoner, rom

Kariuki Mukuria
Arkitekt
km@nordicarch.com
920 70 794
Ansvar: Illustrasjoner, rom

Berit Haugan
Sykehusplanlegger
berit.haugan@oec.no
900 20 296
Ansvar: Utstyr

Ellinor Bilet
Sykehusplanlegger
ellinor.bilet@oec.no
95884622
Ansvar: Utstyr, psykiatri

Rune Aarbu Reinaas
Sykehusplanlegger
Rune.Reinaas@sbhf.no
455 03 530
Ansvar: Rom, psykiatri

Asmund Frantzen
Støtte
493 58 921
af@drofus.com
Ansvar: IT, dRofus

Eva Isaksen
Støtte
982 11 001
EVISAK@siv.no
Ansvar: Endringshåndtering

Henning Langsrud
Støtte
915 36 924
HENLAN@siv.no
Ansvar: IT, BIM, areal

Nina Hake
Støtte
986 94 836
NINHAK@siv.no
Ansvar: Referat, oppfølging

Per Nes
Støtte
951 91 680
PERNES@siv.no
Ansvar: Teknikk, OTP

Arbeidsområder for medvirkningsgruppene:

• PSYKIATRIBYGGET:
– døgnområder
– poliklinikk
– kontorområder
– støttefunksjoner (f. eks. mat, renhold, hygiene)

• SOMATIKKBYGGET:
– Sengeområder
– Poliklinikk dagbehandling
– Nyfødtintensiv
– Barn og ungdom
– Akuttsenter
– U2 – logistikk
– støttefunksjoner (f.eks. mat, renhold, hygiene)

«ROMREGNSKAP»

SOMATIKKBYGGET: 696 rom + tekniske rom og trafikkarealer, fordelt på 50 standardrom og ca. 17 unike rom. 97 prosent av alle rom er standardrom, men kan avvike når det gjelder innredning og utstyr.

PSYKIATRIBYGGET: 400 rom + tekniske rom og trafikkarealer, fordelt på 45 standardrom og 10 unike rom. 96 prosent av alle rom er standardrom, men kan avvike når det gjelder innredning og utstyr.

Merk: Tallene over er dagens status. Antall rom og forholdet mellom standardrom og unike rom vil endre seg så lenge prosjektet er  i programfasen.

FRA SKISSPROSJEKT TIL FORPROSJEKT

Etter at revidert

skisseprosjekt ble vedtatt i november 2015, har Tønsbergprosjektet gått over i 
forprosjektfasen. Her inngår programmeringen som skal beskrive og sette krav til funksjoner og utstyr i alle rom. Programmeringen omfatter også tekniske systemløsninger.