Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Ny runde i «P-løypa»

Klart for ny runde i «P-løypa» på Hotell Klubben.  10. og 11. februar fortsetter programmeringen av Psykiatri- og Somatikkbygget.

Under denne andre møteserien programmes resten av standardrommene. På dagsorden står også bearbeiding av romløsninger for:

 • Barn og ungdom
 • Nyfødtintensiv
 • Dag- og poliklinikk
 • Poliknikk og kontorbygg – psykiatri

De nær 100 deltakerne i «P-løypa» skal dessuten arbeide med følgende sentrale temaer:

 • Adkomst (for pasienter, personell og varer)
 • Ventesoner for pasienter
 • Ekspedisjoner
 • Arbeidsstasjoner og teamsamarbeid

I tillegg er det meningen å starte arbeidet med unike rom og funksjoner, som:

 • Biobank
 • Miljøhall
 • Sengesentral
 • Radiologi (i Akuttsenteret)

– Vi skal også forberede oss til tredje møteserie 2. og 3. mars. Da avslutter vi programmeringsfasen og må sørge for god kvalitetssikring og videreføring av resultatet, sier samhandlingsleder i Tønsbergprosjektet, Ole John Wegner Førland.

2018-04-19T08:37:48+00:00