Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Når?

/Når?
Når? 2017-02-03T10:13:28+00:00

Tønsbergprosjektet skal gjennom mange milepæler før komplett fullføring sommeren  2021. Her er noen av de viktigste:

  • 02.02.2017: Styret i Helse Sør-Øst godkjenner detaljprosjektering og gjennomføring (B4-vedtak)
  • 06.03.2017: Oppstart, rivearbeid
  • 28.01.2019: Oppstart, bæresystem for somatikkbygget (E)
  • 29.03.2019: Overlevering, psykiatribygget
  • 13.05.2019: Oppstart, grunnarbeid for somatikkbygget (J)
  • 26.03.2021: Overlevering, somatikkbygget
  • 04.04.2021: Oppstart riving, bygg A og B
  • 02.07.2021: Komplett ferdigstillelse, byggetrinn 7