Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Nabovarsel for Somatikkbygget

Sykehuset i Vestfold / Tønsbergprosjektet har sendt ut nabovarsel for Somatikkbygget  som får byggestart i april 2018. Se dokumenter:

FAKTA OM SOMATIKKBYGGET
Bygget (ca. 33 000 kvm) omfatter følgende hovedenheter:
• Akuttsenter med avklaringsenhet
• Barn og ungdom (1. etasje)
• Poliklinikk og dagbehandling (3. og 5. etasje)
• Nyfødtintensiv (4. etasje)
• Sengeområder (4. og 5. etasje)
Totalt 176 senger fordelt på:
• Akuttsenter/avklaringsenhet: 30 senger
• Lettpost: 16 senger
• Barn og ungdom: 24 senger
• Normalsenger (sengeområder): 106
Dagplasser i somatikkbygget: 37
Byggestart: april 2018
Overlevering: mai 2021

 

2017-12-14T14:58:56+00:00