Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

– Once in a lifetime

– Folk må skjønne hvor stort og viktig dette prosjektet er. Her er det virkelig snakk om once in a lifetime!

Til tross for en langvarig og kronglete planprosess, har klinikksjef Finn Hall beholdt entusiasmen for det nye Psykiatribygget. Det har vært helt nødvendig, mener han. Uten entusiasme og stayerevne ville det vært umulig å realisere et slikt prosjekt.

Uakseptable lokaler

– Vi har holdt på med dette siden 2004, og kjernen i saken er at dagens lokaler for akuttpsykiatrien ikke er akseptable. Derfor gjorde vi tidlig et bevisst valg om nybygg og samlokalisering. Men veien fram har vært lang og har i hovedsak handlet om rammer og finansiering.

– Hva synes du om revidert skisseprosjekt som nå er vedtatt? Den modifiserte løsningen for Psykiatribygget innebærer jo noe mindre areal, og går bort fra å samle alle sengerom i én etasje?

– Det aller viktigste for oss er å få bygd. Dagens løsning er bra, men den vi kom fram til i konseptfasen var vårt primære ønske, med sengeposten på ett plan. Nå er rammebetingelsene slik de er. Da må gjøre det beste ut av det og sørge for tilfredsstillende kvalitet, oversikt og sikkerhet.

Nødvendig integrasjon

– Hvorfor må Granli-enhetene flyttes til nybygget i byen?

– Dette gjør vi for å sikre nødvendig integrasjon mellom psykiatri og somatikk. Denne samlokaliseringen blir et faglig løft og setter virkelig pasienten i sentrum, poengterer Finn Hall.

2018-04-19T08:37:53+00:00