Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

– Nå går toget for medvirkning

– Bygg skaper kultur, og kultur skaper bygg – og fra årsskiftet kan dere være med på å forme innholdet i Psykiatribygget. Det er nå toget går, sier Tønsbergprosjektets samhandlingsleder, Ole John Wegner Førland.

Han møtte nylig 140 ansatte i Psykiatrisk fylkesavdeling og presiserte at perioden for påvirkning og innflytelse strekker seg fra januar til april neste år. Det er da rom, utstyr og teknikk skal programmeres som del av forprosjektet.

Dette betyr programmering for deg.

– I disse tre månedene kan dere gjøre de store grepene, utforme livet i bygget og bestemme hvordan pasientene skal møtes. Så kom med innspill. Vi trenger hjelp, sa Wegner Førland.

Hva skjer når? Her er hele fremdriftsplanen.

Et mer kompakt bygg

Samhandlingslederen forklarte også hvorfor og hvordan byggeplanene hadde blitt «knadd» fra konseptfasen til revidert skisseprosjekt som ble vedtatt av prosjektstyret i november.

– Vi var nødt til å gjøre noe med størrelse og form for å greie å realisere prosjektet innenfor de økonomiske og fysiske rammene som gjelder, sa Wegner Førland og fortsatte:

– Da måtte vi tenke nytt, og på en såpass trang tomt ble løsningen en mer kompakt bygningskropp, med redusert areal og mindre fotavtrykk enn de tidligere planene la opp til. Dette har også sammenheng med kravene til standardiserte og industrialiserte bygningsløsninger.

Et «grønnere» bygg

Ett resultat av de modifiserte planene er at funksjonene nå er delt på to bygninger, og sengeområdene er ikke lenger samlet på ett plan, slik fagmiljøet hadde ønsket. Til gjengjeld får nybygget en rekke andre kvaliteter, og det legges opp til mer uteareal, med en stor takterrasse (3–400 kvm) i 2. etasje. Bortsett fra toppetasjen, får alle i Psykiatribygget tilgang til grøntareal.

Byggets samlede areal blir 10 800 kvadratmeter, og styringsmålet for både Psykiatri- og Somatikkbygget gir en kvadratmeterpris på ca. 53 000 kroner, ekskl. utstyr.

Dette er, ifølge Wegner Førland, godt under sammenlignbare prosjekter og viktig for målsettingen om at kostnadene for Tønsbergprosjektet skal ligge 10 prosent lavere enn det som er vanlig i norsk sykehusbygging.

2015-12-11T14:45:07+00:00