Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Morten Tønnesen, gruppeleder Akuttsenteret

1: Siden jeg har vært med hele veien vet jeg hvorfor rammene er som de er, og har gitt litt hurtigopplæring til de andre. Så har vi hatt noen innspill om viktige justeringer, som går på et ønske om flere team-/arbeidsrom, og ikke minst hensyn til lys og lyd på arbeidsflater. Dessuten skal vi nå legge om arbeidsmåten vår, så pasienter kan møte lege og sykepleier samtidig. Det må vi legge til rette for nå.
2: Ambulanseinngangen er for liten, så vi har et forslag rundt det. Så synes brukerne våre at det er veldig bra med enerom til undersøkelser, men er mer skeptisk til om taushetsplikten blir ivaretatt i en flersengsløsning i avklaringsrommet. Det må vi se på.
3: Ja. Innspillene våre blir tatt på alvor, og vi har veldig god stemning i arbeidsgruppa vår.

2016-01-26T15:15:03+00:00