Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Monterer støyskjerm

Tønsbergprosjektet setter i verk tiltak mot støy.

De pågående arbeidene på psykiatritomta, med sprengning, boring og opplasting av sprengstein, har vært støyende for de nærmeste naboene.

Det er derfor gjort målinger, og de viser at støyen til tider ligger over anbefalte grenseverdier.

Følgelig blir det montert støyskjerm mot naboene i Øvre Dietrichs vei.

TP-ledelsen håper dette tiltaket vil bedre naboenes hverdag, men gjentar at byggeprosjektet vil være merkbart for alle som bor i området.

Spørsmål?
Kontakt prosjekteringsleder Lars Pettersvold
926 03 489
lars.pettersvold@tonsbergprosjektet.no

2017-06-29T20:42:45+00:00