Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Mona Løfqvist, gruppeleder Somatisk sengepost

1: Å sikre god arbeidsflyt gjennom fornuftige driftsmodeller – gitt de rammene som ligger der. Vi vet også at det kommer teknologiske endringer som gjør at vi jobber annerledes om fem år. Det må vi ta hensyn til allerede nå.
2: Et innspill er å lage to kontaktsmitteisolat i hver korridor. Det er upraktisk med sju isolat etter hverandre i en korridor. Vi ønsker avfallssjakter knyttet til desinfeksjonsrom. Dette vil spare mye arbeid for mange yrkesgrupper – og vi vil få en sikker avfallshåndtering.
To enerom i hver korridor bør gjøres om til kontantsmitterom og avfallsluse. Miljøstasjon er ok, men avfall må kunne kastes i sjakt. Noe annet er veldig gammeldags.
3: Ingenting tyder på noe annet. Vi møter stor forståelse for innspillene våre – men det gjenstår jo å se til syvende og sist.

2016-01-26T15:15:21+00:00