Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

Miljøets helsekraft

– Dagslys påvirker trivsel og arbeidskapasitet. Utsyn fremmer tilfriskning og reduserer liggetid for pasienter, skriver TPs Marie Indrelid Winsvold i denne bloggen:

Jeg står på en utsikt i skogen og ser langt utover Vestfjorden, helt til Stauper. Det har vært hektiske dager. Jeg har kjent stress i kroppen og bekymringer i hodet. Som om blodet ikke har fått nok oksygen.

Utsikt

Men her – blant gamle furuer og vårens symfoni av småfugler – kjenner jeg roen strømme gjennom årene, mens den milde brisen legger sin avkjølende hånd over hodet mitt og demper løpske, krevende tanker. Som ved et trylleslag kjenner jeg fullstendig velvære og spirende glede.

MILJØ OG TILFRISKNING

Tidligere på dagen har jeg vært på prosjekteringsmøte. Det skal som kjent bygges igjen på sykehuset i Tønsberg, både psykiatri og somatikk, og jeg spør: Kan det som er bra for kropp og sinn også være bærekraftig for miljø, energiforbruk og lommebok?

For i tillegg til legenes livsnødvendige kunnskap om medisin og kirurgi, og sykepleiernes endeløse omtanke for psyken og kroppens funksjoner, er det kanskje andre forhold som også kan bidra til helningsprosessen på et sykehus?

Kan de fysiske omgivelsene gjøre tilfriskningene lettere? Vil de ansatte kunne utføre en bedre jobb dersom deres fysiske arbeidsmiljø oppleves godt?

LYS OG UTSYN PÅVIRKER

Alt henger sammen med alt, og studier fra Europa viser entydig at dagslys påvirker trivsel og arbeidskapasitet, og at utsyn fremmer tilfriskning og reduserer antall liggedøgn for pasienter.

Slik skogen og utsikten senker stressnivået mitt, slik påvirkes også vårt innemiljø av luftkvalitet, lys, utsyn, dagslys, samt fravær av giftige materialer og avgassinger. Våre omgivelser påvirker oss både psykisk og fysisk.

 MILJØSERTIFISERING

I Tønsbergprosjektet vil vi bruke et internasjonalt system for å dokumentere gode bærekraftige kvaliteter i alle ledd under byggingen av det nye sykehuset. Som et av de første sykehusene i Norge, tar vi i bruk den norske versjonen av det anerkjente internasjonale miljø- og energisertifiseringssystemet BREEAM.*

Dette systemet premierer miljøprestasjoner som ligger over dagens standard og lovverk. BREEAM motiverer til bærekraftig design og bygging, fra og med tegnebordets første pennestrøk (eller tastetrykk).

EFFEKTIVT VERKTØY

I tillegg sikrer systemet omtanke for miljøet, både for pasienter, ansatte og for omgivelsene. BREEAM-NOR har dessuten vist seg å være et effektivt verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere bærekraftig tenkning i hele byggeprosessen.

Kort sagt: Vi ønsker å bygge et sykehus som er bærekraftig for miljø og lommebok, og som bruker fornybar energi på en effektiv måte. Og ikke minst ønsker vi et bygg der det kjennes godt å arbeide, og trygt og helsefremmende å være pasient.

Marie Indrelid Winsvold
Rådgiver, BREEAM

* BREEAM står for:  Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology
2018-04-19T08:37:35+00:00