Mer sykehus for pengene

Tønsbergprosjektet tar i bruk metoder fra bilindustrien og felles BIM-modeller for å kutte kostnader. Dessuten skal byggeplassen bli monteringsplass.

– Det vil si at vi skal bruke mest mulig prefabrikasjon, noe som i byggeprosessen vil redusere belastningene for omgivelsene og det eksisterende sykehuset, forteller TPs prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan.

En metode for å redusere kostnadene er tidlig samhandling mellom rådgivere, entreprenører og byggherre.

Lean Construction

Prosjektet vil også benytte Lean Construction i gjennomføringen, en metodikk som har sin praktiske forankring fra industriell produksjon, blant annet Toyota.

– I praksis går Lean ut på å sette fokus på detaljert planlegging og organisering av arbeidet, slik at alle fag jobber i takt i en stadig jakt på sløsing av ressurser. Alle fagfelt skal være med fra starten av og legge planer for samhandling med riktig rekkefølge av aktivitetene, forklarer Vatnan.

Tett samarbeid

Målet er å skape felles utvikling av prosjektet:

– De ulike fagdisiplinene vil jobbe sammen og sitte samlokalisert i et eget byggerom. Ingeniørene skal sitte ved siden av arkitektene og jobbe med de samme digitale modellene.

Selv om prosjektet vil legge ned en større arbeidsinnsats i planleggings- og prosjekteringsfasen, er ambisjonen å bruke mindre penger totalt og ikke minst å redusere omprosjektering og byggefeil.

– Målet er også å redusere byggetiden vesentlig på byggeplass, ifølge Vatnan.

Felles BIM-modeller

Prosjektet vil bruke BIM (bygningsinformasjonsmodellering) som verktøy for digital utvikling og prosjektering av byggene.

– Ambisjonen er å integrere samtlige fag slik at alle disiplinene, fra entreprenør og rådgiver til arkitekt,  jobber med de samme digitale modellene. I tillegg vil vi inkludere kost- og tidsplanlegging i BIM-modellen, sier Vatnan, som fortsetter:

– Vi vil også ha en FM-BIM (Facility Management) som overleveres til sykehuset ved ferdigstillelse. Den gir grunnlag for god drift av den nye infrastrukturen.

Alle disse metodene skal skape et godt resultat. Målet er å redusere kostnadene med ti prosent, sammenlignet med tilsvarende prosjekter.

MERK: Johan Arnt Vatnan er en erfaren sykehusbygger og fra 2002 til 2010 ledet han landet største sykehusprosjekt, St. Olavs Hospital.

– Det viktigste jeg lærte av mine åtte år i St. Olav-utbyggingen, er at tidlig samhandling må til mellom rådgivere, leverandører/entreprenører og kunde. Det er dette som gir best resultat, og de mest motiverende arbeidsprosessene. Vil vi ha et annet sluttresultat, er vi nødt til å endre foreldet metodikk. Og så gjelder det å holde ut, presiserer Vatnan.

2016-01-27T20:11:11+00:00