Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet
Melding om arbeid 2018-04-19T08:37:01+00:00

Følg med her. Dette er siden for meldinger om arbeid fra Tønsbergprosjektet.

 

2017

Graving i Huitfeldts gate

Graving i Huitfeldts gate for ny høyspentkabel starter i uke 22/23. Dette arbeidet forventes å være ferdig til sommerferien.

Graving i Adlers gate

Det graves om dagen i Adlers gate for å legge ny fiberkabel fra prosjektkontoret til Brystsenteret. Arbeidet forventes å være ferdig i uke 22/23.

15. mai:

Sprengningsarbeidet starter i dag.
Første salve 15. mai
Les saken her.

7. april:
Veiarbeid rett etter påske
Alle avklaringer er nå i orden, og rett etter påske begynner veiarbeidet i Christian Fredriks gate. For mer informasjon og tidsplan, klikk her:

Veiarbeid i Christian Fredriks gate

 

27. februar:

Snart riving og graving

7.  mars starter riving på byggetomta. 13. mars begynner veiarbeid i Christian Fredriks gate – og i april setter vi i gang graving for psykiatribygget.

RIVING: hva – hvor – hvorfor – hvordan?

Velkommen til informasjonsmøte 15. mars!

 

2016

26. mai:

Mulig søndagsarbeid

Hva skjer? Arbeidet med TPs nye prosjektkontor er forsinket, og det kan bli aktuelt med søndagsarbeid som ikke gir støy.

Hvor? Tyttebærløkka

Når? Kommende søndager.

Mer om arbeidet: For å fullføre bygget til planlagt tid kan enkelte arbeidsoppgaver bli lagt til søndager. I så fall er det aktivitet som ikke gir støy – maling, gulvlegging osv.

Tidligere i mai var det avvik fra dette med helligdagsarbeid som ga støy. Vi beklager de ulempene dette medførte for våre naboer!

 

26. mai:

Håkon V gate stenges

Hva skjer? Gatestenging kveld og natt i én uke fra 6. juni på grunn av seismikk-arbeid.

Hvor? Håkon V gate

Når? Mellom 18.00 og 06.00 i uke 23 (6.–12. juni)

Mer om arbeidet: Tønsbergprosjektet har behov for detaljert informasjon om grunnforholdene på det planlagte byggeområdet. Berggrunnen er vanskelig her som ellers i Vestfold, med til dels svært varierende avstander til grunnfjell, mye lagdeling og kvikkleire.

Vi har i den forbindelse inngått en samarbeidsavtale med Norges Geologiske Undersøkelse (NGU). Norske og tyske eksperter skal bruke seismikk* for å kartlegge sykehusgrunnen i Tønsberg. Håpet er å unngå omfattende grunnboring for å få oversikt over grunnforholdene.

Det seismiske utstyret er svært sensitivt og vil ikke måle riktig dersom det er forstyrrende vibrasjoner i området. Derfor må det aktuelle arbeidet foregå om kvelden og natta og Håkon V gate stenges. Støyen fra arbeidet vil ikke overstige normale grenseverdier.

Det vil bli gjennomført noen kontrollboringer i etterkant for å verifisere målingene.

Mer om dette på  TP-appens nyhetsside.

Seismikk er en geofysisk måte å undersøke grunnforholdene på. Resultatet er et «kart» som viser de geologiske strukturene. Metoden går ut på at det på ulike måter (fra en stor vibrator i sykehusområdet) sendes en trykkbølge ned i grunnen. Deler av denne trykkbølgen blir reflektert når den kommer til en geologisk grense. Seismikk deles inn i to deler: Landseismikk og marin seismikk. Oljebransjen er den største kjøperen av seismikk.
Kilde: Wikipedia

18. mars:

Modulene kommer

Hva skjer? Brakkemoduler er i vente. De skal settes sammen til Tønsbergprosjektets nye kontor.

Hvor skjer det? Tyttebærløkka.

Når? I uka før og etter påske monteres stålunderstellet som brakkene skal stå på. I slutten av marsblir brakkemodulene kjørt inn med lastebiler nordfra.

Mer om arbeidet: Det blir jobbet lange dager (fram til kl. 19), men søndager og helligdager er arbeidsfrie.

Prosjektkontoret får et areal på 1500 kvm fordelt på to etasjer. Tønsbergprosjektet flytter inn i løpet av mai, og leder den viktige sykehusutbyggingen herfra. Kontoret er planlagt demontert etter ca. fem år.

 

Kabellegging 2

Hva skjer? Graveforeberedelser er gjort for å legge strømkabler til prosjektkontoret.

Hvor skjer det? Tyttebærløkka. Kabellegingen må  dessverre skje under lekeplassen for ikke å skade røttene til det vernede eiketreet.

Når? Forberedelser ble gjort i forrige uke, og gravingen starter onsdag 30. mars.

Mer om arbeidet: Det tar et par dager å grave, legge kabler og fylle hullene igjen. Lekeplassen blir satt i stand igjen så snart våren kommer med litt mer varme.
9. mars:

Kabellegging på Tyttebærløkka

Hva skjer? Det legges strømkabler til det planlagte prosjektkontoret. Kablene må trekkes over lekeplassen for ikke å skade røttene til det verneverdige eiketreet på området.

Hvor? Tyttebærløkka

Når? Fra ca. 10. mars

Mer om arbeidet: Det er ryddet snø for kabelpeiling, og området er sikret. Etter grøftegraving og kabellegging blir det tilbakfylling (trolig etter påske). Når været tillater det, settes hele området i stand. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om tidspunkt.

Formelle varslinger (gravemelding) er foretatt.

 

Sprengning 8.–15. februar

Hva skjer? Begrenset sprengningsarbeid i forbindelse med grunnarbeidet for det nye prosjektkontoret (brakkerigg). Det tas i bruk i mars-måned.

Hvor? Tyttebærløkka

Når? Daglig fra og med 8. til og med 15. februar.

Mer om arbeidet: Varsel har gått til de nærmeste naboene, til Jernbaneverket og relevante sykehusavdelinger. I forkant av hver sprengning høres en sirene.