Denne nettsiden er ikke oppdatert. Oppdatert informasjon finner dere på følgende link: https://www.siv.no/om-oss/sykehusutbygging-tonsbergprosjektet

SiV-medvirkningen fortsetter

I alt 13 sykehusansatte blir sentrale under høstens prosjektering av «nye SiV» – blant dem Helle Gjekstad (foto), Barn og ungdomssenteret.

De 13 viderefører den viktige medvirkningen som tidligere i år førte fram til programmet for utbyggingen. I den fasen Tønsbergprosjektet befinner seg i nå, må programplanene konkretiseres og verifiseres. De utvalgte medvirkerne skal derfor svare på spørsmål om utforming og gi sykehusfaglig bistand til arkitekter og designere.

– Må være fokuserte

– I løpet av september tar vi sikte på å gjøre unna alle vesentlige avklaringer for rom og kliniske funksjoner. Deretter går vi løs på kalkylene som trengs i forprosjektrapporten, sier Tønsbergprosjektets samhandlingssleder, Ole John Wegner Førland.

Forprosjektrapporten danner grunnlaget for styret i Helse Sør-Øst når det på nyåret 2017 tar stilling til om de nye SiV-byggene skal oppføres.

Wegner Førland medgir at fristen, 1. desember, er kort for denne avgjørende rapporten, men sier «det tvinger alle til å være fokuserte». Ifølge samhandlingslederen har de 13 medvirkerne sterk prosjektkompetanse og tillit i fagmiljøene og klinikkledelsen.

I tillegg til faste medvirkermøter (mandager) blir det egne møter med tillitsvalgte og hovedverneombud for å påse at TP-planene er i samsvar med lover og forskrifter. Det legges også opp til informasjonsmøter med brukerutvalget.

Skal mye til for å endre

– Hvordan stiller TP seg til endringsforslag i denne travle prosjekteringsfasen?

– Nå dreier det seg om å detaljere planer for byggene og foreta nødvendige beregninger. Da skal det mye til for å gjøre endringer av betydning. Men mulighetene må være der. Derfor har vi etablert et eget endringsregime som i korthet går ut på at alle innspill fra SiV går via klinikkledelsen, før de behandles av prosjektet, sier Wegner Førland.

Ole Johan Wegner Forland_1293
Ole John Wegner Førland
Ole.Forland@tonsbergprosjektet.no

De 13 medvirkerne:

PSYKIATRIBYGGET

SOMATIKKBYGGET

* klinikk kirurgi
** klinikk medisinsk
2018-04-19T08:37:23+00:00